Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 15:32 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพส : วันที่ 10 ก.พ. 2562 เวลา : 22:56 น.
โหวต : | เข้าชม : 28 ครั้ง
 

บทคัดย่อ

 
โดย : นางสาวปสุตา แฝงสาเคน
 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : นางสาวปสุตา แฝงสาเคน
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้