Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 2:14 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่วังช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

โพส : วันที่ 18 ก.ย. 2556 เวลา : 10:35 น.
โหวต : | เข้าชม : 250 ครั้ง
 

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่วังช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ(Context) กระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินงาน (Process) และผลผลิตของโครงการ (Outcome) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CPO (CPO’s Evaluation Model)

 
โดย : สงกรานต์ บุญมี
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้