Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 15:13 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง เพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”อำเภอตะกั่วป่า

โพส : วันที่ 9 ก.ย. 2556 เวลา : 10:23 น.
โหวต : | เข้าชม : 452 ครั้ง
 

รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง เพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง เพศศึกษา และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง เพศศึกษา

 
โดย : นภา บรรดาศักดิ์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้