Log in | วันพุธที่ 23 ต.ค. 2562 | 23:11 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โมเดลซิปปา

โพส : วันที่ 6 ก.ย. 2556 เวลา : 11:28 น.
โหวต : | เข้าชม : 432 ครั้ง
 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โมเดลซิปปา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โมเดลซิปปา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โมเดลซิปปา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา

 
โดย : รัชนีกร ดอกพอง
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้