Log in | วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562 | 16:56 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2556 เวลา : 11:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 381 ครั้ง
 

การศึกษา เรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 
โดย : กชพรรณ รวมจิตร
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้