Log in | วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2558 | 11:23 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพส : วันที่ 24 มิ.ย. 2556 เวลา : 10:49 น.
โหวต : | เข้าชม : 943 ครั้ง
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 10 เรื่อง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตลอดจนศึกษา ความคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(วิชา สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 
โดย : วิจิตรา สุวรรณกลาง
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้