Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 16:08 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพส : วันที่ 23 เม.ย. 2556 เวลา : 12:02 น.
โหวต : | เข้าชม : 870 ครั้ง
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมที่จัดทำขึ้น

 
โดย : นางณิชาภัทร กิติมา
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้