Log in | วันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562 | 11:45 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกระดาษ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

โพส : วันที่ 18 เม.ย. 2556 เวลา : 14:02 น.
โหวต : | เข้าชม : 571 ครั้ง
 

รายงานการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยกระดาษ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมือง กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จัดทำขึ้นเพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกระดาษเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ศรีบุณยานุสสรณ์ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 และเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกระดาษ

 
โดย : นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้