Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 12:40 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพส : วันที่ 5 มี.ค. 2556 เวลา : 10:16 น.
โหวต : | เข้าชม : 787 ครั้ง
 

การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการร่วมปฏิบัติกิจกรรม ได้ฝึกทักษะจนเกิดความชำนาญ ได้ช่วยเหลือกันเป็นกลุ่ม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสำเร็จของบุคคลคือความสำเร็จของกลุ่ม

 
โดย : มณฑา นัยนิตย์
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้