Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:39 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์เรื่องการบวกและการลบระคนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร

โพส : วันที่ 1 ก.พ. 2556 เวลา : 14:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,253 ครั้ง
 

การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตคิดสร้างสรรค์เรื่องการบวกและลบระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและลบระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน

 
โดย : รัชนีพร พันธุ์ดี
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้