Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 1:36 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คนดีของชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โพส : วันที่ 13 ธ.ค. 2555 เวลา : 10:02 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,148 ครั้ง
 

การทดลองครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คนดีของชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 
โดย : วีรยา บุญมาพิทักษ์กุล
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้