Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 1:51 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการใช้หนังสือนิทานชนเผ่าเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

โพส : วันที่ 6 ธ.ค. 2555 เวลา : 9:52 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,342 ครั้ง
 

การศึกษาเรื่อง ผลการใช้หนังสือนิทานชนเผ่า เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานชนเผ่า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ศึกษาผลการใช้นิทานชนเผ่า เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และเพื่อศึกษาความพึ่งพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ที่มีต่อการใช้หนังสือนิทานชนเผ่า ในการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

 
โดย : ปนางฐิติยา จองหมุ่ง
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้