Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 16:45 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33

โพส : วันที่ 28 พ.ย. 2555 เวลา : 10:19 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,431 ครั้ง
 

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80 / 80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนเมื่อเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 
โดย : นพชัย อุปชิต
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้