Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 6:38 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการพัฒนาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการเรียนรู้ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช โรงเรียนบ้านพระเพลิง

โพส : วันที่ 19 พ.ย. 2555 เวลา : 9:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 983 ครั้ง
 

เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ตลอดจนวิเคราะห์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้

 
โดย : โรงเรียนบ้านพระเพลิง
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้