Log in | วันพุธที่ 23 ต.ค. 2562 | 22:47 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

โพส : วันที่ 16 พ.ย. 2555 เวลา : 16:30 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,158 ครั้ง
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ (กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้

 
โดย : นายสุพัตร หลักคำ
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้