Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 11:31 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

รายงานการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคำเผือ

โพส : วันที่ 26 ก.ย. 2555 เวลา : 11:36 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,042 ครั้ง
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคำเผือ

 
โดย : นางบานชื่น อินอุเทน
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้