Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 2:48 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการสอน คิดวิเคราะห์ของครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

โพส : วันที่ 11 ก.ย. 2555 เวลา : 10:24 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,422 ครั้ง
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการสอนคิดวิเคราะห์ของครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) และเพื่อประเมินผลการใช้รูป แบบ การนิเทศแบบพัฒนาการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการสอนคิดวิเคราะห์ของครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน

 
โดย : นางสาวแวมือแย ดาราแม
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้