Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 11:55 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต2 ปีการศึกษา 2554

โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2555 เวลา : 9:41 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,738 ครั้ง
 

การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2554 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)

 
โดย : อรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้