Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 1:44 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพส : วันที่ 9 ส.ค. 2555 เวลา : 15:09 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,264 ครั้ง
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เป็นวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยสื่อประสมและหลักการของกระบวนการ สื่อสัมพันธ์เข้าช่วยในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 
โดย : นางสุนันทา บุญคง
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้