Log in | วันจันทร์ที่ 22 เม.ย. 2562 | 23:34 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

โครงการวิจัยและพัฒนาดัชนี เกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

โพส : วันที่ 5 ส.ค. 2553 เวลา : 16:05 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,519 ครั้ง
 

การวิจัยนี้ มุ่งแสวงหาและพัฒนาดัชนีประเมิน เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ วิธีประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถาบันอุดศึกษา

 
โดย : ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้