Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 16:01 น.
 
 
ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
 
 

SHARE

เครือข่ายวิจัยด้านเด็กและการศึกษาและการเตรียมการเพื่อจัดตั้งสถาบัน "รามจิตติ" เพื่อการวิจัยและขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้

โพส : วันที่ 5 ส.ค. 2553 เวลา : 15:50 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,147 ครั้ง
 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง และได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด หรือโครงการ Child Watch อันเป็นการสานต่อการริเริ่มของสำนักงานกองทุนสันบสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นในปี 2545 โดยมุ่งหวังให้เป็นโครงการที่จะช่วยให้เกิดข้อมูลที่เป็นระบบต่อสังคมเกี่ยวกับสภาวการณ์เด็กและเยาวชน รวมทั้งการสะท้อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่พึงพิจารณาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป

 
โดย : ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
 
 
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้