Log in | วันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 2560 | 4:45 น.

SHARE

()
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
สถาบัน
อัลบัมรูปภาพ
Rising Star อื่นๆ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร.ร. จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
มัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สมัครง่ายๆ ทั้งชายและหญิง ระดับชั้น ม.ปลาย - ระดับมหาวิทยาลัย
เพียงส่งรูปถ่าย (รูปเดี่ยว) พร้อมประวัติส่วนตัว การศึกษา
กิจกรรมและความสามารถพิเศษมาที่ admin@trueplookpanya.com