Log in | วันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 2559 | 22:03 น.

SHARE

()
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
สถาบัน
อัลบัมรูปภาพ
Rising Star อื่นๆ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
โรงเรียนนานาชาติแฮร์โรว์
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  ระดับมัธยมปลาย
สมัครง่ายๆ ทั้งชายและหญิง ระดับชั้น ม.ปลาย - ระดับมหาวิทยาลัย
เพียงส่งรูปถ่าย (รูปเดี่ยว) พร้อมประวัติส่วนตัว การศึกษา
กิจกรรมและความสามารถพิเศษมาที่ admin@trueplookpanya.com