Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 2560 | 1:08 น.

SHARE

()
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
สถาบัน
อัลบัมรูปภาพ
Rising Star อื่นๆ
ร.ร. บางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนทวีธาภิเษก
มัธยมศึกษาปีที่
ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม
สมัครง่ายๆ ทั้งชายและหญิง ระดับชั้น ม.ปลาย - ระดับมหาวิทยาลัย
เพียงส่งรูปถ่าย (รูปเดี่ยว) พร้อมประวัติส่วนตัว การศึกษา
กิจกรรมและความสามารถพิเศษมาที่ admin@trueplookpanya.com