Log in | วันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. 2558 | 18:01 น.
()
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
สถาบัน
Rising Star อื่นๆ
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ร.ร. บางปะกอกวิทยาคม
ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม
ร.ร. วัดเขมาภิรตาราม
สมัครง่ายๆ ทั้งชายและหญิง ระดับชั้น ม.ปลาย - ระดับมหาวิทยาลัย
เพียงส่งรูปถ่าย (รูปเดี่ยว) พร้อมประวัติส่วนตัว การศึกษา
กิจกรรมและความสามารถพิเศษมาที่ admin@trueplookpanya.com