Log in | วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย. 2559 | 23:58 น.

SHARE

()
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
สถาบัน
อัลบัมรูปภาพ
Rising Star อื่นๆ
โรงเรียนนานาชาติแฮร์โรว์
ร.ร. วัดเขมาภิรตาราม
ร.ร.สายปัญญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมัครง่ายๆ ทั้งชายและหญิง ระดับชั้น ม.ปลาย - ระดับมหาวิทยาลัย
เพียงส่งรูปถ่าย (รูปเดี่ยว) พร้อมประวัติส่วนตัว การศึกษา
กิจกรรมและความสามารถพิเศษมาที่ admin@trueplookpanya.com