Log in | วันจันทร์ที่ 6 ก.ค. 2558 | 11:58 น.
()
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
สถาบัน
Rising Star อื่นๆ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก
โรงเรียนทวีธาภิเษก
สมัครง่ายๆ ทั้งชายและหญิง ระดับชั้น ม.ปลาย - ระดับมหาวิทยาลัย
เพียงส่งรูปถ่าย (รูปเดี่ยว) พร้อมประวัติส่วนตัว การศึกษา
กิจกรรมและความสามารถพิเศษมาที่ admin@trueplookpanya.com