Log in | วันพฤหัสบดีที่ 2 ต.ค. 2557 | 3:21 น.
()
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
สถาบัน
อัลบัมรูปภาพ
Rising Star อื่นๆ
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนทุ่งช้าง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมัครง่ายๆ ทั้งชายและหญิง ระดับชั้น ม.ปลาย - ระดับมหาวิทยาลัย
เพียงส่งรูปถ่าย (รูปเดี่ยว) พร้อมประวัติส่วนตัว การศึกษา
กิจกรรมและความสามารถพิเศษมาที่ admin@trueplookpanya.com
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา