Log in | วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 2562 | 12:44 น.
 
 
ความรู้ทั่วไป  
 
 

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8

โพส : วันที่ 8 มิ.ย. 2559 เวลา : 15:54 น.
โหวต : | เข้าชม : 656 ครั้ง

น้อมรำลึก ... 9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล

 

     

     วันอานันทมหิดล เป็นวันที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยอีกวันหนึ่ง กล่าวคือ เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ซึ่งปวงชนชาวไทยต่างรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงสร้างคุณูปการต่อวงการการศึกษาและการแพทย์หลายประการ จึงร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยกำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันอานันทมหิดล"

     ต่อมาในปี พ.ศ.2528 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ได้รวบรวมทุนจากเงินบริจาคของศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ทุกรุ่นจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นไว้ หน้าตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบันดาลให้เกิดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระองค์ท่านสืบไป

 

     หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ สภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลในขณะนั้นมีมติเห็นชอบให้อัญเชิญ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล (พระยศขณะนั้น) ขึ้นครองราชย์สืบราชสันติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งขณะนั้นพระชนมายุเพียง 8 พรรษา และยังทรงประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงต้องทรงมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ทำการบริหารแผ่นดินแทนจนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะ แต่หลังจากทรงงานเพียงไม่กี่ปี พระองค์ก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 12 ปี

     พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ดังเช่น 

     ด้านการปกครอง พระองค์ทรงเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นครั้งแรก ณ สำเพ็ง เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนที่เกือบจะเกิดสงครามกลางเมือง 
     ด้านศาสนา พระองค์ได้ประกอบพิธีทางปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2481
     ด้านการศึกษา พระองค์ได้มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 (แห่งแรก คือ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

ที่มา : http://www.culture.go.th/cday/index.php?option=com_content&view=article&id=649:2011-02-18-04-15-51&catid=88:0601&Itemid=78

 

         https://www.museumsiam.org/da-detail.php?MID=3&CID=16&CONID=180&SCID=126

 

รูปภาพ : http://scoop.mthai.com/wp-content/uploads/2013/06/วันอานันทมหิดล-800x533.jpg

            

 

 

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --