Log in | วันอังคารที่ 23 ก.ค. 2562 | 1:55 น.
 
 
นวัตกรรมเทคโนโลยี  
 
 

ธุรกิจไทยเข้าเกียร์เดินหน้า เตรียมระบบรองรับการใช้งานข้อมูลดิจิตอลคนรุ่นใหม่

โพส : วันที่ 9 ต.ค. 2557 เวลา : 16:43 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,226 ครั้ง

กรุงเทพฯ – 9 ตุลาคม 2557

สรุปประเด็นข่าว

  • ความ ต้องการสื่อสารระหว่างกันผ่านทางออนไลน์จากทุกที่ทุกเวลาที่มีมากขึ้น นำไปสู่เทรนด์การใช้ระบบคลาวด์ โมบายล์ โซเชียล และบิ๊กดาต้า อย่างมหาศาล
  • ร้อย ละ 69 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจตัดสินใจ (CXO) เห็นว่าไอทีเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจมากขึ้น
  • ร้อยละ 29 ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทยระบุว่า ติดตั้งระบบคลาวด์ โมบายล์ โซเชียล และบิ๊กดาต้า เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นให้กับลูกค้า และอีกร้อยละ 29 เช่นกัน นำนวัตกรรมไปใช้กับสายการผลิตและการให้บริการ และร้อยละ 25 นำไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการขายและการตลาด
  • อย่างไรก็ตาม มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 66 เท่านั้นที่เชื่อว่าไอทีเป็นทักษะที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ

ทวีต: #อีเอ็มซีเผยผลสำรวจว่าบริษัทในประเทศไทยร้อยละ 69 จัดให้ไอทีเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ:http://bit.ly/1rmBS8G

อี เอ็มซี คอร์ปอเรชั่น เผยผลสำรวจผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีในประเทศไทย เกี่ยวกับมุมมองเรื่องบทบาทของไอทีในฐานะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจ ในช่วงการเคลื่อนย้ายครั้งสำคัญของ 4 เทรนด์หลักด้านระบบคลาวด์ โมบายล์ โซเชียล และ บิ๊กดาต้า ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง อิทธิพลของ       4 เทรนด์หลักที่สำคัญนี้จะเปลี่ยนแปลงพื้นฐานความคาดหวังของผู้คน และผู้ใช้งานที่มีความต้องการการสื่อสารระหว่างกันผ่านทางออนไลน์มากขึ้น จากทุกแห่งหนและทุกเวลา ทำให้ไอทีกลายเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา ไอทีเคยถูกกำหนดหน้าที่ในการทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลักดันให้ค่าใช้จ่ายลดลง แต่จากผลสำรวจจาก ‘อีเอ็มซีฟอรั่มเซอร์เวย์’ (EMC Forum Survey) เผยให้เห็นว่า ในส่วนของประเทศไทย ไอทีกำลังกลายเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ และสร้างช่องทางในการติดต่อ สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากผลการสำรวจ เทรนด์ที่สำคัญทั้ง 4 อันได้แก่ ระบบคลาวด์ โมบายล์ โซเชียล และ บิ๊กดาต้านี้ มีอิทธิพลต่อเรื่องสำคัญสามอันดับแรก คือ ช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (ร้อยละ 35) ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ (ร้อยละ 29) และช่วยในการบริหารจัดการงานสำคัญๆ ของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ร้อยละ 26)

องค์กรต่างๆ กำลังเคลื่อนย้ายไปยังคลาวด์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 54 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าการผสมผสานคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เข้ากับคลาวด์ภายในองค์กร (Private Cloud) ช่วยให้มีความปลอดภัย และความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคต่างๆ ที่ต้องฝ่าฟันเพื่อให้บรรลุถึงการนำศักยภาพสูงสุดของการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาใช้งาน

ไอทีเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ

  • ร้อย ละ 69 ของผู้ตอบแบบสอบถาม รายงานว่าความคิดของผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านต่างๆ ที่คิดว่าไอทีเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตนั้นมีมาก ขึ้นกว่าที่เคยมีมาก่อน
  • องค์กรธุรกิจในประเทศไทย ได้จัดลำดับความสำคัญในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานในองค์กร สามอันดับแรก คือ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ามากขึ้น (ร้อยละ 29) เพื่อนำนวัตกรรมที่มีไปใช้กับสายการผลิตและการให้บริการ (ร้อยละ 29) และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขายและการตลาด (ร้อยละ 25)
  • ร้อย ละ 62 ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย เห็นด้วยว่าองค์กรของพวกเขามองว่าการเพิ่มขึ้นของระบบอัตโนมัติ เช่น สตอเรจที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ (software defined storage) เป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ

การใช้ประโยชน์จาก 4 เทรนด์หลัก (โมบายล์ โซเชียล คลาวด์ และ บิ๊กดาต้า)

  • ร้อย ละ 63 ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย คาดหวังว่าเทคโนโลยียุคใหม่ เช่น โมบายล์      โซเชียล คลาวด์ และ บิ๊กดาต้า จะช่วยให้องค์กรของพวกเขามีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
  • ในปีต่อๆ ไป สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นลำดับแรกๆ จากอิทธิพลของ 4 เทรนด์หลักเหล่านี้คือ การเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (ร้อยละ 35) การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ (ร้อยละ 29) และการบริหารจัดการงานสำคัญๆ ทางธุรกิจ (ร้อยละ 26)
  • จากการที่ธุรกิจต่างๆ ใช้ออนไลน์ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นในปัจจุบัน ร้อยละ 54 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ความจำเป็นในการใช้คลาวด์ลูกผสมหรือไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud) ซึ่งเป็นการผสมผสานกันของคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) และคลาวด์ภายในองค์กร (Private Cloud) เป็นวิธีการที่จะเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มความปลอดภัยให้กับการทำงานของ องค์กรได้อย่างมาก
 

แหล่งที่มา :   itnews24hrs

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --