Log in | วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2558 | 7:16 น.
 
 
นวัตกรรมเทคโนโลยี  
 
 

ถุงละลายน้ำจากฟิล์มเจลาติน - ฉลาดคิด

โพส : วันที่ 26 ก.ค. 2555 เวลา : 15:04 น.
โหวต : | เข้าชม : 5,007 ครั้ง

               

เก็บตกจากงานมหกรรมวิชาการ ของสำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย หรือสกว. เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากับอีกหนึ่งผลงานวิจัยที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กับการเปิดตัว “ถุงบรรจุชนิดละลายน้ำสำหรับบรรจุน้ำมันหรือผงปรุงรสที่สามารถบริโภคได้” ซึ่งทำจากฟิล์มเจลาตินที่ได้จากหนังปลา

“ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล” จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำจำนวนมาก ในขั้นตอนกระบวนการแปรรูปสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาและหมึก ก่อให้เกิดวัสดุเศษเหลือในปริมาณมาก เช่น หนัง ซึ่งโดยทั่วไปมักนำมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์หรือปุ๋ยที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำ

               
                                                               ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

คณะวิจัยของ มอ. จึงได้นำหนังปลามาใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์บริโภคได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับวัสดุเศษเหลือดังกล่าว ตลอดจนได้บรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ที่สามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค

ฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาที่คณะวิจัยพัฒนาขึ้นเป็นฟิล์มที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและสามารถบริโภคได้ โดยสามารถใช้เป็นทางเลือกใหม่ของวัสดุสำหรับงานบรรจุภัณฑ์

โดยฟิล์มดังกล่าวมีสมบัติเด่น คือ สามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและสารระเหยต่าง ๆ ป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ภายนอก หรือทำหน้าที่เก็บกักสารเติมแต่งอาหาร เช่น วัตถุกันเสีย สารช่วยรักษากลิ่นรส ตลอดจนทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายให้อาหารระหว่างการลำเลียงและการขนส่ง

เนื่องจากแผ่นฟิล์มจากเจลาตินมีสมบัติการละลายน้ำได้ดี โดยเฉพาะน้ำร้อน ทางคณะผู้วิจัยจึงได้นำฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาไปพัฒนาต่อยอดเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผงปรุงรสและน้ำมัน
 
ซึ่งผลงานถุงบรรจุชนิดละลายน้ำสำหรับบรรจุน้ำมันหรือผงปรุงรสที่สามารถบริโภคได้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาเอกของนายควรรษ ทอง นวลจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารของ มอ. โดยมี ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งได้การสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. ภายใต้โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

              
                                                      ซองเครื่องปรุงที่ทำจากฟิล์มเจลาติน

ถุงดังกล่าวสามารถใช้กับอาหารกึ่งสำเร็จรูป เช่น บะหมี่ หรือเส้นหมี่พร้อมปรุง เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก หรือพอลิเมอร์สังเคราะห์ นอกจากนี้ ยังได้มีการวิจัยพัฒนาปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินให้สามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำสามารถปิดผนึกเป็นถุงหรือบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยความร้อน โดยมีความแข็งแรงมากพอสำหรับบรรจุของเหลว เช่น น้ำมัน และของแห้ง เช่น ผงปรุงรสต่าง ๆ ได้
   
ปัจจุบันถุงบรรจุเครื่องปรุงจากเจลาตินจากหนังปลาที่ได้สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ฮาลาล ละลายได้ง่ายในน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที

จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรส สำหรับผลิตภัณฑ์จำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่จำเป็นต้องเติมน้ำร้อนหรือปรุงก่อนบริโภค โดยผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องฉีกและทิ้งบรรจุภัณฑ์ของเครื่องปรุงต่าง ๆ ทำให้เกิดความสะดวกกับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ทีมวิจัยหวังว่าจะมีการต่อยอดนำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป.

 

แหล่งที่มา :   เดลินิวส์ออนไลน์

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --