Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 18:45 น.
หน้าหลัก > กิจกรรมในโครงการทรูปลูกปัญญา
 
กลับหน้าโครงการ
 ผลการประกวดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2555
ประเภทการประกวด : บุคคลทั่วไป
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลที่1
ชื่อภาพ : : เต้นรำ สถานที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดย นายณรงค์ สุวรรณรงค์
รางวัลที่ 2
ชื่อภาพ : : สายน้ำแห่งเสือ สถานที่ เขาบันได เขตรักษาพันธัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดย นางสาว นริดา อดิเทพวรพันธุ์
รางวัลที่ 3
ชื่อภาพ : : รอยยิ้มกลางป่าใหญ่ สถานที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดย นายวสันต์ วานิชชากร
รางวัลชมเชย 1.
ชื่อภาพ : : ทะยาน สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย โดย นายบารมี เต็มบุญเกียรติ
รางวัลชมเชย 2.
ชื่อภาพ : : คู่รัก สถานที่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดย นายสมภพ ศะศิสมิต
รางวัลชมเชย 3.
ชื่อภาพ : : ชีวิต เพื่อชีวิต สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดย นายนพพล ขำสอาด
รางวัลชมเชย 4.
ชื่อภาพ : : วิหคกับโลกกว้าง สถานที่ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ โดย นายนพดล กันบัว
รางวัลชมเชย 5.
ชื่อภาพ : : เกินคาด สถานที่ ดอยลาง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ. เชียงใหม่ โดย นายชินวุฒิ ขาวสำลี
รางวัลชมเชย 6.
ชื่อภาพ : : วินาทีชีวิต สถานที่ กลางทะเลอ่าวไทย อ.บางตะบูน จ.เพชรบุรี โดย นายกริชสุระ โคตรุโร
รางวัลชมเชย 7.
ชื่อภาพ : : นอนพักบนต้นไม้ สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดย นายทิวา โอ่งอินทร์
รางวัลชมเชย 8.
ชื่อภาพ : : ความพยายามขี้ปะติ๋วในการจะถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ สถานที่ เกาะโลชิน จ.สงขลา โดย นายศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย
รางวัลชมเชย 9.
ชื่อภาพ : : ผีเสื้อที่แก่งกระจาน สถานที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดย นางสาวกรรณิการ์ ป้องทรัพย์
รางวัลชมเชย 10.
ชื่อภาพ : : หากิน สถานที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดย นายฐิติพงศ์ สุขไพบูลย์วัฒน์
ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รางวัลที่1
ชื่อภาพ : : สายน้ำแห่งความชุ่มฉ่ำ สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู จ.ตาก โดย นายชณัฐ แก่นจันทร์
รางวัลที่ 2
ชื่อภาพ : : สีสรรแห่งธรรมชาติ สถานที่ สถานีเกษตรหลวงขุนวัง จ.เชียงใหม่ โดย นายสัญชัย บัวทรง
รางวัลที่ 3
ชื่อภาพ : : สีสัน…แห่งป่าเขา สถานที่ ถ้ำธารรอด จ.กาญจนบุรี โดย นายอนันต์ จิรมหาสุวรรณ
รางวัลชมเชย 1.
ชื่อภาพ : : เทียนนกแก้ว สถานที่ ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดย นายนพดล กันบัว
รางวัลชมเชย 2.
ชื่อภาพ : : สีสันของใบไม้ สถานที่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า โดย นายศราวุฒิ ทองเมือง
รางวัลชมเชย 3.
ชื่อภาพ : : แสงเช้าในธรรมชาติ สถานที่ ภูเขียว โดย นายวิรัตน์ไชย วันสามงาม
รางวัลชมเชย 4.
ชื่อภาพ : : ป่าไม้ สายหมอก และขุนเขา สถานที่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่ โดย นายชนะศักดิ์ ชุมนุมวรรณ
รางวัลชมเชย 5.
ชื่อภาพ : : ความอบอุ่นมาเยือน สถานที่ ดอยพุ่ยโค อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดย นายชัชชัย เชยเดช
รางวัลชมเชย 6.
ชื่อภาพ : : สายหมอก สถานที่ สะเกิน จ.น่าน โดย นายอนันต์ เจริญกัลป์
รางวัลชมเชย 7.
ชื่อภาพ : : เจิดจรัสป่ากุหลาบแดง สถานที่ ภูหลวง โดย นางสาวรุ่งระวี ไชยนันท์
รางวัลชมเชย 8.
ชื่อภาพ : : ป่าใส่เสื้อ สถานที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ โดย นายหรรษา ตั่งมั่นภูวดล
รางวัลชมเชย 9.
ชื่อภาพ : : แต้มสีให้ป่าสวย สถานที่ ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ โดย นายวิชัย ชัญญาสิริ
รางวัลชมเชย 10.
ชื่อภาพ : : อบอุ่นในฤดูหนาว สถานที่ วนอุทยานภูชี้ฟ้า โดย นายโชคชัย โปสปรีชากุล
 ผลการประกวดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2555
ประเภทการประกวด : นักเรียน นิสิต นักศึกษา
หัวข้อ สัตว์มีค่า ระดับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา
รางวัลที่ 1
ชื่อภาพ : : เรารักกันนะ สถานที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดย นายนิริศ ติรวิบูลสิน โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รางวัลที่ 2
ชื่อภาพ : : เธอคือใคร สถานที่ ยอดเขาเขียว เขานางรำ ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี โดย นายสุรเชษฐ์ เรืองมาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลที่ 3
ชื่อภาพ : : ผู้ล่า สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี โดย นายชีวิน ทองอ่อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลชมเชย 1.
ชื่อภาพ : : นักล่าเจ้าเวหา สถานที่ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ โดย นายวริทธิ์ นีละคุปต์ โรงเรียนทิวไผ่งาม
รางวัลชมเชย 2.
ชื่อภาพ : : แม่มองอะไร สถานที่ เขาล้อมหมวก โดย นายชัดชม เชษฐ์คุณ มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลชมเชย 3.
ชื่อภาพ : : ไขว่คว้า สถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย นายธนพล ตันตินิกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชมเชย 4.
ชื่อภาพ : : ความสุขใต้ร่มพระบารมี สถานที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดย นางสาวศานิตา สุขพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันนทา
รางวัลชมเชย 5.
ชื่อภาพ : : กงเรียงแถว สถานที่ เขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช โดย นางสาวอาภาภรณ์ ไชยศร มหาวิทยาลัยรังสิต
หัวข้อ ป่ามีคุณ ระดับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา
รางวัลที่ 1
ชื่อภาพ : : ทุ่งดอกไม้กลางสายหมอก สถานที่ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์ โดย นางสาวจิรัฐิติกาล โฮมวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลที่ 2
ชื่อภาพ : : ความงามของธรรมชาติ สถานที่น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดย นายวรวุฒิ เจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รางวัลที่ 3
ชื่อภาพ : : Rhythm of Begonia สถานที่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า โดย นายพรภาณุ กีรัตยากรณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลชมเชย 1.
ชื่อภาพ : : ห้วยแม่ขมิ้นทรัพย์ของป่า สถานที่ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น โดย นายธีรธัช โน๊ตศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รางวัลชมเชย 2.
ชื่อภาพ : : มหัศจรรย์ยามเช้า สถานที่ อุทยานแห่งชาติแม่เมย จ.ตาก โดย นายนรเทพ วิจิตต์โภคิน มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลชมเชย 3.
ชื่อภาพ : : งามตา สถานที่ ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางสาวบุญชนก ฉายชูวงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
รางวัลชมเชย 4.
ชื่อภาพ : : อรุณสวัสดิ์ สถานที่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ โดย เบญจพล ศุภพร คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลชมเชย 5.
ชื่อภาพ : : หยดน้ำ โดย นายศุภสิทธิ์ เชิดฉันท์ มหาวิทยาลัยรังสิต