Log in | วันพุธที่ 25 เม.ย. 2561 | 13:37 น.
หน้าหลัก > กิจกรรมในโครงการทรูปลูกปัญญา
 
ปีที่จัดกิจกรรม :

 
เลือกวีดีโอที่ต้องการรับชม :
โรงเรียนวัดนิมานรดี กรุงเทพฯ | โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จ.ภูเก็ต | โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) จ.สุโขทัย
โรงเรียนเขาคันธมาทน์ จ.ชลบุรี | โรงเรียนอุตรกิจ จ.กระบี่ | โรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่ จ.ตราด | โรงเรียนบ้านบางปู จ.ปัตตานี
โรงเรียนวัดประเจียก จ.สงขลา | โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.ลำปาง | โรงเรียนวัดแสมดำ จ.กรุงเทพฯ | โรงเรียนเทศบาลวบ้านศรีตะกั่วป่า จ.พังงา
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล | โรงเรียนบ้านต้นส้าน จ.สงขลา | โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย | โรงเรียนวัดทุ่งคา จ.สงขลา
  
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2552


         ทรู คอร์ปอเรชั่น และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2552 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็ก ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการทำโครงงาน อันจะนำไปสู่การค้นหา ค้นพบ และค้นคว้า รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับประเทศชาติต่อไป 


         ในปีนี้ผู้ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 292 โครงงานจาก 186 โรงเรียน 46 จังหวัด และ 15 โครงงานได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้าย เพื่อรับรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง โดยแบ่งออกเป็น โครงงานสำรวจ 1 โครงงาน โครงงานทดลอง 7 โครงงาน และประเภทของโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 7 โครงงาน ซึ่งนักเรียนเจ้าของงานจะนำเสนอโครงงานด้วยวาจา ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งจัดแสดงโครงงานในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2552 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

          ทรู มีนโยบายที่จะส่งเสริมและทำประโยชน์ เพื่อพัฒนาสังคมไทยและสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ จึงได้ดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2552 หรือ “นักวิทย์น้อยทรู” หนึ่งในโครงการภายใต้ โครงการปลูกปัญญา ซึ่งมุ่งเน้นปลูกความดี ปลูกความรู้ ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนของชาติได้เห็นความสำคัญและรู้จักนำความรู้วิทยาศาสตร์มาสร้างองค์ความรู้ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความกล้าที่จะแสวงหาและแสดงออก ตลอดจนเป็นเยาวชนผู้สร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศต่อไปเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รู้จักนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล มีความคิดสร้างสรรค์ และได้รับความรู้จากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

         ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้กับ “โครงงานเครื่องล้างเอนกประสงค์” (ประเภทสิ่งประดิษฐ์) จากโรงเรียนวัดอุดมรังสี และ“โครงงานอุปกรณ์เตือนความง่วง” (ประเภทสิ่งประดิษฐ์) จากโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สองทีมที่คว้ารางวัลเหรียญทองเกียรติยศจากการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2552 หรือ “นักวิทย์น้อยทรู” โดยทั้งสองโรงเรียนจะได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและชุดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้โครงการปลูกปัญญา พร้อมได้เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการปลูกปัญญา โดยมีรศ.ลัดดา ภู่เกียรติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และนายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ กรรมการผู้จัดการ ทรูวิชั่นส์ ร่วมแสดงความยินดี ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้ และโครงงานที่เข้ารอบ 15 โครงงานได้นำมาแสดงในพิธีตัดสินและจัดแสดงโครงงานในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2552 ณ อิมแพค เมืองทองธานีด้วย

เอกสารประกอบ
ระเบียบการสมัครและเกณฑ์การพิจารณา ดาวน์โหลด
ตัวอย่างใบสมัคร ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะโครงการนักวิทย์น้อยทรู 2009 ดาวน์โหลด