Log in | วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2558 | 17:24 น.
 
 
จักรยานขัดพื้นถนน
ไอเดียเจ๋งนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว เด็กหญิงวนัชพร เชนหอม เด็กหญิงศุภาวรรณ คุ้มเงิน เด็กหญิงรุ่งนิภา ภู่จีน โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร กับโครงงานวิทยาสาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6 ในการใช้ประโยชน์เรื่องแรงเสียดทานประสานกับกระบวนการ Reuse เศษ เหล็กจากรถจักรยานเก่าๆ เกิดเป็นจักรยานขัดพื้นถนนด้วยหลักการเพิ่มแรงเสียด ทาน จนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 30 พฤศจิกานยน 2554 โดยมีครูปรานอม นาวิก(ครูแหม่ม) ครูเศรษฐชัย ปานศรี (ครูต้อม)เป็นครูที่ปรึกษาและผอ.ศิริวุทธิ์ คล้ายประเสริฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงงาน
โพส วันเสาร์ที่ 03 ธันวาคม 2554  โหวต 
เข้าชม : 2,130 ครั้ง  แหม่ม
1)
ภาพการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่
ภาพการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่
โดย : แหม่ม  

  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --