Log in | วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2558 | 1:15 น.
 
 
ภาพวาดต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2555 มีการแข่งขันประกวดวาดภาพการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน และเป็นบางส่วนของผลงานของนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โพส วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555  โหวต 
เข้าชม : 5,353 ครั้ง  attaphan
1)
ภาพวาดวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ภาพวาดวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดย : attaphan  

2)
ภาพวาดวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ภาพวาดวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดย : attaphan  

3)
ภาพวาดวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ภาพวาดวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดย : attaphan  

4)
ภาพวาดวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ภาพวาดวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดย : attaphan  

5)
ภาพวาดวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ภาพวาดวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โดย : attaphan  

  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --