Log in | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 | 17:43 น.
ของรางวัลสำหรับการใช้งานเว็บไซต์
กติกา
  • จะได้รับคะแนนโบนัสทันที ที่มีการกดยืนยันการเป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น
  • หากสมัครแล้วไม่ได้รับอีเมล์ให้กดยืนยันการเป็นสมาชิก ลองตรวจสอบใน “Spam Mail” หรือ “Junk Mail” หรือ “จดหมายขยะ” นะคะ
    หากยังมีปัญหาการยืนยันการเป็นสมาชิก สามารถติดต่อได้ที่ admin@trueplookpanya.com
 
 
ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้กับสมาชิกตามที่อยู่ที่ระบุไว้ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่สมาชิกทำรายการแลกของรางวัล และขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งของรางวัลกรณีที่สมาชิกกรอกข้อมูลที่อยู่ไม่ครบถ้วน หรือของถูกส่งตีกลับจากการขนส่งไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม