Log in | วันอังคารที่ 18 มิ.ย. 2562 | 6:12 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
โลกและการเปลี่ยนแปลง
แผนที่ 1
เรื่อง โครงสร้างโลก และการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค
44,820 ครั้ง
วิชาสื่อพัฒนานอกระบบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ฉันทะศึกษา : การศึกษาจากธรรมชาติและปัญญา
แผนที่ 1
เรื่อง ฉันทะศึกษา แห่งโรงเรียนพุทธบุตร การสร้างคนบนวิถีทางแห่งพุทธ ธรรมชาติ และพลังแห่งปัญญา
2,722 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายลม
แผนที่ 2
เรื่อง ไลเคนกับมลพิษ
2,561 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายลม
แผนที่ 1
เรื่อง โลกใบจิ๋วบนเปลือกไม้
2,762 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายลม
แผนที่ 1
เรื่อง มหัศจรรย์ตัวเลขอากาศ
2,385 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบชายหาด
แผนที่ 1
เรื่อง คิดถึงหาด - คิดถึงอะไร
2,635 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบชายหาด
แผนที่ 2
เรื่อง ปริศนาชายหาด
1,705 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบชายหาด
แผนที่ 1
เรื่อง จิ๊กซอว์ผู้ใช้หาด
3,015 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบชายหาด
แผนที่ 2
เรื่อง ซากเกยหาดมาไหนไปไหน
1,710 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบชายหาด
แผนที่ 1
เรื่อง วางแผนสื่อสาร และนำเสนอข้อมูลหาด
2,134 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายน้ำ
แผนที่ 2
เรื่อง ใยแมงมุมความคิด
6,111 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายน้ำ
แผนที่ 1
เรื่อง ลำน้ำเก่า ลำน้ำใหม่
2,962 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายน้ำ
แผนที่ 1
เรื่อง นิดเดียวรวมกันเป็นมหึมา
3,655 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายน้ำ
แผนที่ 1
เรื่อง ชุมชนในฝัน
3,004 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ชุมชนของเรา
แผนที่ 1
เรื่อง ชุมชนและการมีส่วนร่วม
16,043 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
You and me
แผนที่ 1
เรื่อง You and me (Poem and Let’s practise)
5,605 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบัน
แผนที่ 1
เรื่อง เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบัน (1)
11,109 ครั้ง