Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 7:49 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบชายหาด
แผนที่ 2
เรื่อง ซากเกยหาดมาไหนไปไหน
1,785 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบชายหาด
แผนที่ 1
เรื่อง วางแผนสื่อสาร และนำเสนอข้อมูลหาด
2,238 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายน้ำ
แผนที่ 2
เรื่อง ใยแมงมุมความคิด
6,282 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายน้ำ
แผนที่ 1
เรื่อง ลำน้ำเก่า ลำน้ำใหม่
3,107 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายน้ำ
แผนที่ 1
เรื่อง นิดเดียวรวมกันเป็นมหึมา
3,786 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายน้ำ
แผนที่ 1
เรื่อง ชุมชนในฝัน
3,178 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ชุมชนของเรา
แผนที่ 1
เรื่อง ชุมชนและการมีส่วนร่วม
17,186 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
You and me
แผนที่ 1
เรื่อง You and me (Poem and Let’s practise)
6,317 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบัน
แผนที่ 1
เรื่อง เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบัน (1)
11,907 ครั้ง