Log in | วันจันทร์ที่ 21 เม.ย. 2557 | 4:45 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เมืองหลวงของไทย
แผนที่ 3
เรื่อง การตั้งคำถาม และตอบคำถาม
4,557 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เมืองหลวงของไทย
แผนที่ 2
เรื่อง การประสมคำ
5,081 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เมืองหลวงของไทย
แผนที่ 1
เรื่อง ท่องจำคำศัพท์
2,619 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ต้นไม้แสนรัก
แผนที่ 5
เรื่อง พ่อของแผ่นดิน
2,634 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ต้นไม้แสนรัก
แผนที่ 4
เรื่อง การคาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ์
6,867 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ต้นไม้แสนรัก
แผนที่ 3
เรื่อง การผันวรรณยุกต์
4,218 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ต้นไม้แสนรัก
แผนที่ 2
เรื่อง การประสมคำ
4,250 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ต้นไม้แสนรัก
แผนที่ 1
เรื่อง ท่องจำคำศัพท์
3,576 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ท่องไปในโลกกว้าง
แผนที่ 5
เรื่อง อ้อมกอดแห่งรัก
2,207 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ท่องไปในโลกกว้าง
แผนที่ 4
เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
3,375 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ท่องไปในโลกกว้าง
แผนที่ 3
เรื่อง การอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกด
4,768 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ท่องไปในโลกกว้าง
แผนที่ 2
เรื่อง การประสมคำ
3,489 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ท่องไปในโลกกว้าง
แผนที่ 1
เรื่อง ท่องจำคำศัพท์
2,358 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
มาโรงเรียน
แผนที่ 4
เรื่อง โรงเรียนสีรุ้ง
2,414 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
มาโรงเรียน
แผนที่ 3
เรื่อง การฟังคำสั่งต่างๆ
3,556 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
มาโรงเรียน
แผนที่ 2
เรื่อง การประสมคำ
3,926 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ฉันและเธอ
แผนที่ 1
เรื่อง ท่องจำคำศัพท์
3,453 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ครอบครัวของฉัน
แผนที่ 4
เรื่อง การคัดลายมือ
9,450 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ครอบครัวของฉัน
แผนที่ 3
เรื่อง การประสมคำ
5,100 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ฉันและเธอ
แผนที่ 5
เรื่อง เธอและฉัน
3,566 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา