Log in | วันศุกร์ที่ 25 เม.ย. 2557 | 12:08 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เมืองหลวงของไทย
แผนที่ 3
เรื่อง การตั้งคำถาม และตอบคำถาม
4,573 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เมืองหลวงของไทย
แผนที่ 2
เรื่อง การประสมคำ
5,095 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เมืองหลวงของไทย
แผนที่ 1
เรื่อง ท่องจำคำศัพท์
2,628 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ต้นไม้แสนรัก
แผนที่ 5
เรื่อง พ่อของแผ่นดิน
2,645 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ต้นไม้แสนรัก
แผนที่ 4
เรื่อง การคาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ์
6,902 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ต้นไม้แสนรัก
แผนที่ 3
เรื่อง การผันวรรณยุกต์
4,236 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ต้นไม้แสนรัก
แผนที่ 2
เรื่อง การประสมคำ
4,263 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ต้นไม้แสนรัก
แผนที่ 1
เรื่อง ท่องจำคำศัพท์
3,584 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ท่องไปในโลกกว้าง
แผนที่ 5
เรื่อง อ้อมกอดแห่งรัก
2,214 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ท่องไปในโลกกว้าง
แผนที่ 4
เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
3,388 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ท่องไปในโลกกว้าง
แผนที่ 3
เรื่อง การอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกด
4,787 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ท่องไปในโลกกว้าง
แผนที่ 2
เรื่อง การประสมคำ
3,502 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ท่องไปในโลกกว้าง
แผนที่ 1
เรื่อง ท่องจำคำศัพท์
2,365 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
มาโรงเรียน
แผนที่ 4
เรื่อง โรงเรียนสีรุ้ง
2,424 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
มาโรงเรียน
แผนที่ 3
เรื่อง การฟังคำสั่งต่างๆ
3,574 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
มาโรงเรียน
แผนที่ 2
เรื่อง การประสมคำ
3,941 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ฉันและเธอ
แผนที่ 1
เรื่อง ท่องจำคำศัพท์
3,468 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ครอบครัวของฉัน
แผนที่ 4
เรื่อง การคัดลายมือ
9,478 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ครอบครัวของฉัน
แผนที่ 3
เรื่อง การประสมคำ
5,119 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ฉันและเธอ
แผนที่ 5
เรื่อง เธอและฉัน
3,577 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา