Log in | วันพุธที่ 26 มิ.ย. 2562 | 15:24 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบชายหาด
แผนที่ 2
เรื่อง ซากเกยหาดมาไหนไปไหน
1,715 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบชายหาด
แผนที่ 1
เรื่อง วางแผนสื่อสาร และนำเสนอข้อมูลหาด
2,148 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายน้ำ
แผนที่ 2
เรื่อง ใยแมงมุมความคิด
6,117 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายน้ำ
แผนที่ 1
เรื่อง ลำน้ำเก่า ลำน้ำใหม่
2,978 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายน้ำ
แผนที่ 1
เรื่อง นิดเดียวรวมกันเป็นมหึมา
3,666 ครั้ง
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักสืบสายน้ำ
แผนที่ 1
เรื่อง ชุมชนในฝัน
3,017 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ชุมชนของเรา
แผนที่ 1
เรื่อง ชุมชนและการมีส่วนร่วม
16,161 ครั้ง
วิชาภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
You and me
แผนที่ 1
เรื่อง You and me (Poem and Let’s practise)
5,662 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบัน
แผนที่ 1
เรื่อง เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบัน (1)
11,146 ครั้ง