Log in | วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 | 4:25 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอนภาษาไทย แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น
แผนที่ 1
เรื่อง หลักการและขั้นตอนในการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น
7,901 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ
แผนที่ 3
เรื่อง การอ่านเพื่อขยายความ
14,804 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ
แผนที่ 2
เรื่อง การอ่านตีความ
29,824 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ
แผนที่ 1
เรื่อง การอ่านแปลความ
10,094 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แผนที่ 1
เรื่อง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
32,167 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
แผนที่ 2
เรื่อง การอ่านบทร้อยกรอง
21,895 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
แผนที่ 1
เรื่อง การอ่านบทร้อยแก้ว
30,110 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดก
แผนที่ 2
เรื่อง มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดก (2)
18,324 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดก
แผนที่ 1
เรื่อง มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดก (1)
16,479 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
มงคลสูตรคำฉันท์
แผนที่ 2
เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์ (2)
15,507 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
มงคลสูตรคำฉันท์
แผนที่ 1
เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์ (1)
10,376 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
แผนที่ 2
เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี (2)
13,377 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
แผนที่ 1
เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี (1)
14,778 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หัวใจชายหนุ่ม
แผนที่ 2
เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม (2)
14,976 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หัวใจชายหนุ่ม
แผนที่ 1
เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม (1)
23,230 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
นิราศนรินทร์คำโคลง
แผนที่ 2
เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง (2)
10,826 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
นิราศนรินทร์คำโคลง
แผนที่ 1
เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง (1)
22,950 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
นิทานเวตาล (เรื่องที่ 10)
แผนที่ 2
เรื่อง นิทานเวตาล (2)
30,178 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
นิทานเวตาล (เรื่องที่ 10)
แผนที่ 1
เรื่อง นิทานเวตาล (1)
21,969 ครั้ง
วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
แผนที่ 3
เรื่อง ศึกกะหมังกุหนิง (3)
14,869 ครั้ง