Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 14:30 น.
หน้าหลัก > มุมคุณครู > แผนการสอน
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน
 
 
แผนการสอน  
 
 
วิชา ชั้น
 
วิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน เข้าชม
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่องราวสำคัญของโรงเรียนและชุมชน
แผนที่ 1
เรื่อง โรงเรียนของเรา
8,572 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ศักราชในชีวิตประจำวัน
แผนที่ 2
เรื่อง วิธีการเทียบศักราชแบบต่างๆ
9,926 ครั้ง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ศักราชในชีวิตประจำวัน
แผนที่ 1
เรื่อง ที่มาของศักราช
6,074 ครั้ง
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา