Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:57 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ภูมิศาสตร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 48 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 54
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 54 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: อากาศ (1) เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สิ่งมีชีวิตต้องการอากาศเพื่อการหายใจ ดังนั้นนักเรียนควรช่วยกันรักษาอากาศให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ส 5.1 (ป.1/1) แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.ทายคำจากคำใบ้ที่กำหนดให้

2.แสดงความเห็นเรื่องความสำคัญและคุณสมบัติของอากาศ

3.บอกคุณสมบัติของอากาศว่าอากาศเคลื่อนที่ได้

4.บอกคุณสมบัติของอากาศว่าอากาศต้องการที่อยู่

5.บอกคุณสมบัติของอากาศว่าอากาศมีแรงดัน

6.บอกคุณสมบัติของอากาศว่าอากาศมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

7.บอกคุณสมบัติของอากาศว่าอากาศมีน้ำหนัก

 
สาระการเรียนรู้

อากาศห่อหุ้มโลกอยู่โดยรอบอากาศมีคุณสมบัติหลายประการ ดังนี้

อากาศมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

อากาศต้องการที่อยู่

อากาศมีน้ำหนัก

อากาศมีแรงดัน

อากาศเคลื่อนที่ได้

อากาศบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีสี สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการอากาศบริสุทธิ์เพื่อการหายใจ

ดังนั้นนักเรียนควรช่วยกันรักษาอากาศให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.นักเรียนเล่นเกม คำใบ้อะไรเอ่ย โดยมีแผ่นป้ายคำใบ้ให้นักเรียนเลือก 5 แผ่นป้าย นักเรียนต้องถ่ายว่าทำได้ทั้งหมดนั้นหมายถึงอะไร เริ่มต้นให้ครูจับไม้เรียกชื่อนักเรียนให้นักเรียนเลือกเปิดแผ่นป้ายคำใบ้ 1 แผ่น หากนักเรียนคนใดรู้คำตอบให้ยกมือตอบได้เลยหากว่ายังไม่มีใครตอบได้ถูกต้องให้เปิดแผ่นป้ายใบ้คำต่อไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะมีคนตอบถูก

คำใบ้

ขาดไม่ได้ ตายแน่นอน

มองไม่เห็น

มีอยู่รอบตัวเรา

ผ่านเข้าตัวเราทางจมูก

สูตรเข้าไป ชื่นใจจริงๆ

เฉลย อากาศ

 

ขั้นสอน

2. เรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสำคัญและคุณสมบัติของอากาศตามความคิดของนักเรียน

3. นักเรียนลองใช้มือข้างที่ถนัดโบกเข้าหาตัวเองด้วยความแรงเหมาะสม จากนั้นให้หันหาเพื่อนที่นั่งข้างๆโบกมือ เช่นเดิม แล้วร่วมกันอภิปรายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากโบกมือแล้ว (รู้สึกว่ามีลมพัดมาถูกตัว)

4. ครูนำอ่าง น้ำและแก้วน้ำมาวางหน้าชั้นเรียน เห็นว่าแก้วลงในอ่างน้ำจะเข้าไปในแก้วได้หรือไม่ จากนั้นครูจึงลองความยาวลงในอ่างน้ำเพื่อให้นักเรียนได้คือคำตอบ (น้ำเข้าไปในแก้วไม่ได้) ร่วมกันอภิปรายว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น จากนั้นครูสรุปเป็นคุณสมบัติของอากาศข้อที่ 2 ว่า อากาศต้องการที่อยู่ น้ำจึงเข้าไปแทนที่อากาศที่อยู่ในแก้วไม่ได้

5. ครูรินน้ำใส่แก้วให้เต็ม แล้วนำกระดาษแข็งขนาดพอปิดปากแก้วได้มา 1 ชิ้น นักเรียนสังเกตน้ำที่อยู่ในแก้วแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ถ้าคอมแก้วลงโดยใช้กระดาษปิดปากแก้วไว้ กระดาษนั้นจะหลุดออกมาหรือไม่ จากนั้นครูจึงใช้กระดาษปิด แก้วแล้วความลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนสังเกตผลที่เกิดขึ้น (กระดาษไม่หลุด) แล้วร่วมกันอภิปรายว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น หลังจากนั้นครูสรุปเป็นคุณสมบัติของอากาศข้อที่ 3 ว่า อากาศมีแรงดัน อากาศที่อยู่ภายนอกดันกระดาษไว้

6. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม แจกแก้วน้ำกลุ่มละ 1 ใบ หนูเติมน้ำในแก้วของแต่ละกลุ่ม ให้นักเรียนนำของที่ครูจะให้ใส่ลงในแก้วน้ำทีละอย่าง (ชอล์ก หิน ดิน) แล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนักเรียนมองเห็นอะไรบ้างหลังจากใส่สิ่งของลงไป (มีฟองอากาศ) นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าสิ่งที่เห็นนั้นมาจากไหน จากนั้นครูสรุปเป็นคุณสมบัติอากาศข้อที่ 4 ว่าอากาศมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

7. ครูนำลูกโป่งที่เป่าแล้วมา 1 ลูก ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าลูกโป่งนี้มีน้ำหนักหรือไม่ แล้วครูจึงนำลูกโป่งไปห้อยที่ปลายไม้ข้างหนึ่งจับที่เก่งกลางไม้แล้วดูว่าข้างไหนหนักมากกว่ากัน (ข้างที่มีลูกโป่ง) นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าสาเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น จากนั้นครูจึงสรุปเป็นคุณสมบัติของอากาศข้อที่ 5 ว่าอากาศมีน้ำหนัก


 

ขั้นสรุป

8.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า อากาศห่อหุ้มโลกอยู่โดยรอบ อากาศมีคุณสมบัติหลายประการ คือ อากาศมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง อากาศต้องการที่อยู่ อากาศมีน้ำหนัก อากาศมีแรงดัน อากาศเคลื่อนที่ได้

 
การวัดผลและประเมินผล

1.ตอบคำถามได้ถูกต้อง

2.มีส่วนร่วมในกิจกรรม

3.การร่วมแสดงความคิดเห็น

4.ความสนใจในการเรียน


 

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-แผ่นป้ายคำใบ้

    ขาดไม่ได้ ตายแน่นอน

    มองไม่เห็น

    มีอยู่รอบตัวเรา

    ผ่านเข้าตัวเราทางจมูก

    สูตรเข้าไป ชื่นใจจริงๆ

    เฉลย อากาศ

-ไม้เรียกชื่อ

-แถบประโยค

    อากาศมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

    อากาศต้องการที่อยู่

    อากาศมีน้ำหนัก

    อากาศมีแรงดัน

    อากาศเคลื่อนที่ได้

-อ่างน้ำ

-แก้วน้ำ

-น้ำ

-กระดาษขนาดพอปิดปากแก้วได้

-ดิน

-ชอล์ก

-หิน

-ลูกโป่ง

-ไม้ลูกโป่ง

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้