Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:56 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 73 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 51 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: การใช้น้ำอย่างประหยัด เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

  น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต นักเรียนจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

 ว 8.1 (ป.1/6) บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรือข้อความสั้นๆ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.จับใจความนิทานที่ฟังได้

2.บอกพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้น้ำ

3.บอกวิธีใช้น้ำอย่างประหยัด

 
สาระการเรียนรู้

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อคน สัตว์และพืช เราช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและมีคุณค่าได้โดยปฏิบัติดังนี้

1.ปิดก๊อกน้ำในขณะแปรงฟันหรือฟอกสบู่

2.ขณะทำความสะอาดแก้วน้ำ ไม่ควรเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้

3.กดน้ำดื่มเท่าที่ต้องการจะดื่มและดื่มให้หมดแก้ว

4.ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้

5.เมื่อพบจุดน้ำรั่วซึมควรแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.นักเรียนฟังนิทานเรื่องหมู่บ้านดูดน้ำ จากนั้นครูทวนเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

 

ขั้นสอน

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่ละคนมีนิสัยในการใช้น้ำอย่างไร เหมาะสมแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่เหมาะสมจะไปถามใครได้

3.นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด นักเรียนจะประหยัดน้ำได้อย่างไรบ้าง ครูแนะนำวิธีการประหยัดน้ำในการประกอบกิจวัตรประจำวันของนักเรียนแบบง่าย จากนั้นครูสรุปถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดโดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้

1.ปิดก๊อกน้ำในขณะแปรงฟันหรือฟอกสบู่

2.ขณะทำความสะอาดแก้วน้ำ ไม่ควรเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้

3.กดน้ำดื่มเท่าที่ต้องการจะดื่มและดื่มให้หมดแก้ว

4.ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้

5.เมื่อพบจุดน้ำรั่วซึมควรแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบ

 

ขั้นสรุป

4.นักเรียนทำใบงานการใช้น้ำอย่างประหยัด

 
การวัดผลและประเมินผล

1.ตั้งใจฟังนิทาน

2.ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม

3.ตอบคำถามถูกต้อง

4.ตั้งใจเรียน

5.ความถูกต้องของใบงาน

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-นิทานเรื่องหมู่บ้านดูดน้ำ

-หุ่นมือ

-รูปต้นไม้ ก้อนเมฆ แม่นํ้าประกอบการเล่านิทาน

-ภาพการใช้นํ้าอย่างประหยัด

-แถบประโยค

-ใบงานการใช้นํ้าอย่างประหยัด

 

นิทานเรื่อง หมู่บ้านดูดน้ำ

    ณ หมู่บ้านย่านใจกลางเมือง มีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีพ่อ แม่และลูกชาย 4 คน ชื่อ ต้น ต้อง ตั้ม และต่อ ต้นเป็นลูกชายคนโต มีกิจการสนามกอล์ฟเป็นของตัวเอง ต้องกำลังเรียนมหาวิทยาลัย พ่อซื้อรถให้ขับไปเรียน ตั้มเป็นชายหนุ่มรักสะอาด เขาใช้เวลาในการอาบน้ำอย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมงและชอบเปิดน้ำแช่ในอ่างเกือบทุกวัน ส่วนต่อน้องชายคนสุดท้อง ถ้าเปิดน้ำเล่นเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นเวลาล้างมือ แปรงฟัน สิ่งที่ต้องทำคือเล่นน้ำ  พี่น้องทั้ง 4 คนใช้น้ำกันอย่างเพลิดเพลิน ทั้งรดน้ำให้สนามกอล์ฟทั้งวัน ล้างรถวันเว้นวัน อาบนํ้า เล่นนํ้า พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าวันที่พวกเขาไม่มีน้ำใช้จะมาถึง

    และแล้วในวันนี้ เมื่อทั้ง 4 คนเปิดนำ้ใช้ตามปกติ พวกเขาพบว่าไม่มีน้ำไหลออกมา ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ทั้ง 4 คน ต่างปรึกษากันว่าจะทำอย่างไร น้ำหายไปไหน จึงตกลงกันว่าจะไปถามการประปา ที่การประปากลับอกว่า ไม่รู้ว่าน้ำหายไปไหน เป็นความผิดของแม่น้ำที่ไม่ยอมส่งน้ำมา เมื่อพวกเขาไปถามแม่น้ำแม่น้ำก็โทษเมฆ เมฆไม่ยอมทำให้ฝนตกลงมา พวกเขาจึงต้องไปถามเมฆ เลขบอกว่าเป็นความผิดของต้นไม้ เพราะต้นไม้ไม่ยอมส่งความชื้นขึ้นมาให้ พวกเขาจึงต้องไปถามต้นไม้ ต้นไม้บอกว่าไม่ใช่ความผิดของเขา ต้นไม้เพียงต้นเดียวไม่สามารถส่งความชื้นขึ้นไปให้ฝนตกได้  คนตัดไม้ไปหมดแล้วจึงไม่มีต้นไม้ที่จะคอยส่งความชื้นอีก พวกเขาทั้ง 4 คนจึงกลับไปด้วยความรู้สึกเสียใจ และฝากข้อคิดมาให้กับนักเรียนว่า ให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัด เพราะถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีน้ำก็ไม่รู้จะไปตามเอาจากที่ไหนและนอกจากนั้นก็ยังต้องช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมด้ว ยบ้านเมืองเราจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้