วิชา
Log in | วันศุกร์ที่ 30 ม.ค. 2558
 

คำคุณศัพท์

โพสโดย efljack
 
กรุณารอสักครู่นะครับ
 
Adjective คำคุณศัพท์
Adjective คือคำคุณศัพท์ที่เอาไว้ขยายคำนามและยังเป็นคำที่แสดงถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของคำนามอีกด้วย คำคุณศัพท์ยังอธิบายรูปแบบของคำนามคำนั้นได้ด้วย เช่น
1. บอกสี เช่น red สีแดง green สีเขียว blue สีน้ำเงิน yellow สีเหลือง
2. บอกอายุของบางสิ่ง เช่น old แก่ new ใหม่ young อ่อน ancient โบราณ
3. บอกค่าของสิ่งของ เช่น expensive แพง refined เรียบร้อย cheap ถูก nice น่ารัก
4. บอกลักษณะของบุคคล เช่น smart หล่อ ฉลาด beautiful สวยงาม friendly เป็นมิตร short สั้น เตี้ย
5. บอกอารมณ์ในขณะนั้น เช่น happy มีความสุข sad เศร้า ecstatic ปีติยินดี tired เหนื่อย

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์
ในบางกรณีเราจะใช้คำคุณศัพท์เพื่อการเปรียบเทียบ ซึ่งคำคุณศัพท์ดังต่อไปนี้เราจะเรียกว่า คำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในขั้นกว่า เราจะเติม -er ลงท้ายคำคุณศัพท์คำนั้น หรือเติมคำว่า more ก่อนคำคุณศัพท์คำนั้น
การเปรียบเทียบขั้นที่สุดจะเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นที่สุดแล้ว โดยการเติม -est ลงไปท้ายคำคุณศัพท์ หรือเติมคำว่า most ลงไปหน้าคำคุณศัพท์
วิธีการทำคำคุณศัพท์
1. คำคุณศัพท์พยางเดียว เติม -er เพื่อทำให้เป็นคำคุณศัพท์ในขั้นกว่า และเติม -est เพื่อทำให้เป็นคำคุณศัพท์ในขั้นที่สุด เช่น
    smart    smarter    smartest
    fast     faster    fastest
    old    older    oldest
    warm    warmer    warmest
2. คำคุณศัพท์ 2 พยางค์ เมื่อเปรียบเทียบในขั้นกว่าให้เติม -er ท้ายคำคุณศัพท์หรือเติม more ก่อนคำคุณศัพท์ เมื่อเปรียบเทียบในขั้นที่สุดให้เติม -est ท้ายคำคุณศัพท์ หรือเติม most ก่อนคำคุณศัพท์คำนั้น ตัวอย่างเช่น
    friendly    friendlier    friendliest
    pretty    prettier    prettiest
    sneaky    sneakier    sneakiest
    crazy    crazier    craziest
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -y ให้เปลี่ยน -y เป็น -ier เมื่ออยู่ในขั้นกว่า และเปลี่ยน -y เป็น -iest เมื่ออยู่ในขั้นที่สุด ต่อไปเป็นตัวอย่างคำคุณศัพท์ 2 พยางค์ที่ต้องเติม more และ most
    honest    more honest    most honest
    extreme    more extreme    most extreme
    helpful    more helpful    most helpful
    careful    more careful    most careful
การเปลี่ยนคำคุณศัพท์ให้เป็นคำคุณศัพท์เปรียบเทียบสำคัญที่สุดคือจะต้องเติมเฉพาะ -er, -est, more, หรือ most เท่านั้น
3. คำคุณศัพท์ 3 พยางค์  ให้เติมคำ more ลงไปก่อนหน้าคำคุณศัพท์เมื่อทำให้อยู่ในขั้นกว่า และเติมคำว่า most เมื่อทำให้อยู่ในขั้นที่สุด ตัวอย่างเช่น
    delicious    more delicious    most delicious
    beautiful     more beautiful    most beautiful
    exciting     more exciting    most exciting
    sensitive    more sensitive    most sensitive
4. คำคุณศัพท์อื่นๆที่ไม่สามารถทำให้อยู่ในรูปแบบดังกล่าวมาแล้วข้างต้นได้มีอยู่จำนวนหนึ่ง เช่น
    good    better    best
    bad    worse    worst
    far    further    furthest
ตำแหน่งของคำคุณศัพท์
1. การวางตำแหน่งของคำคุณศัพท์จะวางไว้ก่อนคำนาม ตัวอย่างเช่น
    They bought a new computer. (new = adjective, computer = noun)
    He has a nice bicycle. (nice = adjective, bicycle = noun)
    I like green apples more than red apples. (green, red = adjective, apples = noun)
2. คำคุณศัพท์สามาถอยู่หลังคำนามได้ เช่น
    Let's try something new. (something = noun, new = adjective)
    He likes his coffee black (coffee = noun, black = adjective)
3. คำคุณศัพท์อยู่หลัง Verb to be เช่น
    I am friendly. (am = V. to be, friendly = adjective)
    Angelina is beautiful. (Angelina = noun, is = V. to be, beautiful = adjective
    The girls are diligent. (girls = noun, are = V. to be, diligent = adjective
    Vacation will be fun. (Vacation = noun, will be = V. to be, fun = adjective)
เรื่อง : คำคุณศัพท์
ชื่อเจ้าของคลิป : efljack
URL : http://www.youtube.com/watch?v=XS998HaGk9M
 
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
โพส : 18 มี.ค. 2553
เข้าชม : 9,369 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 27 ส.ค. 2552
เข้าชม : 10,683 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 30 มี.ค. 2553
เข้าชม : 8,487 ครั้ง
ผู้สร้าง : PingPong
โพส : 22 มิ.ย. 2556
เข้าชม : 3,221 ครั้ง
ผู้สร้าง : kai
โพส : 22 ก.ย. 2552
เข้าชม : 20,770 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 12 ก.พ. 2553
เข้าชม : 7,111 ครั้ง
ผู้สร้าง : Noo_Wow
 
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือ ติวเข้ม O-NET Get 100 วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
โพส : 10 พ.ย. 2557
เข้าชม : 0 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
หนังสือ ติวเข้ม O-NET Get 100 วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
โพส : 10 พ.ย. 2557
เข้าชม : 0 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
หนังสือ ติวเข้ม O-NET Get 100 วิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น
โพส : 10 พ.ย. 2557
เข้าชม : 0 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
หนังสือ ติวเข้ม O-NET Get 100 วิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น
โพส : 10 พ.ย. 2557
เข้าชม : 0 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
 
Adjective คำคุณศัพท์
Adjective คือคำคุณศัพท์ที่เอาไว้ขยายคำนามและยังเป็นคำที่แสดงถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของคำนามอีกด้วย คำคุณศัพท์ยังอธิบายรูปแบบของคำนามคำนั้นได้ด้วย เช่น
1. บอกสี เช่น red สีแดง green สีเขียว blue สีน้ำเงิน yellow สีเหลือง
2. บอกอายุของบางสิ่ง เช่น old แก่ new ใหม่ young อ่อน ancient โบราณ
3. บอกค่าของสิ่งของ เช่น expensive แพง refined เรียบร้อย cheap ถูก nice น่ารัก
4. บอกลักษณะของบุคคล เช่น smart หล่อ ฉลาด beautiful สวยงาม friendly เป็นมิตร short สั้น เตี้ย
5. บอกอารมณ์ในขณะนั้น เช่น happy มีความสุข sad เศร้า ecstatic ปีติยินดี tired เหนื่อย

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์
ในบางกรณีเราจะใช้คำคุณศัพท์เพื่อการเปรียบเทียบ ซึ่งคำคุณศัพท์ดังต่อไปนี้เราจะเรียกว่า คำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในขั้นกว่า เราจะเติม -er ลงท้ายคำคุณศัพท์คำนั้น หรือเติมคำว่า more ก่อนคำคุณศัพท์คำนั้น
การเปรียบเทียบขั้นที่สุดจะเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นที่สุดแล้ว โดยการเติม -est ลงไปท้ายคำคุณศัพท์ หรือเติมคำว่า most ลงไปหน้าคำคุณศัพท์
วิธีการทำคำคุณศัพท์
1. คำคุณศัพท์พยางเดียว เติม -er เพื่อทำให้เป็นคำคุณศัพท์ในขั้นกว่า และเติม -est เพื่อทำให้เป็นคำคุณศัพท์ในขั้นที่สุด เช่น
    smart    smarter    smartest
    fast     faster    fastest
    old    older    oldest
    warm    warmer    warmest
2. คำคุณศัพท์ 2 พยางค์ เมื่อเปรียบเทียบในขั้นกว่าให้เติม -er ท้ายคำคุณศัพท์หรือเติม more ก่อนคำคุณศัพท์ เมื่อเปรียบเทียบในขั้นที่สุดให้เติม -est ท้ายคำคุณศัพท์ หรือเติม most ก่อนคำคุณศัพท์คำนั้น ตัวอย่างเช่น
    friendly    friendlier    friendliest
    pretty    prettier    prettiest
    sneaky    sneakier    sneakiest
    crazy    crazier    craziest
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -y ให้เปลี่ยน -y เป็น -ier เมื่ออยู่ในขั้นกว่า และเปลี่ยน -y เป็น -iest เมื่ออยู่ในขั้นที่สุด ต่อไปเป็นตัวอย่างคำคุณศัพท์ 2 พยางค์ที่ต้องเติม more และ most
    honest    more honest    most honest
    extreme    more extreme    most extreme
    helpful    more helpful    most helpful
    careful    more careful    most careful
การเปลี่ยนคำคุณศัพท์ให้เป็นคำคุณศัพท์เปรียบเทียบสำคัญที่สุดคือจะต้องเติมเฉพาะ -er, -est, more, หรือ most เท่านั้น
3. คำคุณศัพท์ 3 พยางค์  ให้เติมคำ more ลงไปก่อนหน้าคำคุณศัพท์เมื่อทำให้อยู่ในขั้นกว่า และเติมคำว่า most เมื่อทำให้อยู่ในขั้นที่สุด ตัวอย่างเช่น
    delicious    more delicious    most delicious
    beautiful     more beautiful    most beautiful
    exciting     more exciting    most exciting
    sensitive    more sensitive    most sensitive
4. คำคุณศัพท์อื่นๆที่ไม่สามารถทำให้อยู่ในรูปแบบดังกล่าวมาแล้วข้างต้นได้มีอยู่จำนวนหนึ่ง เช่น
    good    better    best
    bad    worse    worst
    far    further    furthest
ตำแหน่งของคำคุณศัพท์
1. การวางตำแหน่งของคำคุณศัพท์จะวางไว้ก่อนคำนาม ตัวอย่างเช่น
    They bought a new computer. (new = adjective, computer = noun)
    He has a nice bicycle. (nice = adjective, bicycle = noun)
    I like green apples more than red apples. (green, red = adjective, apples = noun)
2. คำคุณศัพท์สามาถอยู่หลังคำนามได้ เช่น
    Let's try something new. (something = noun, new = adjective)
    He likes his coffee black (coffee = noun, black = adjective)
3. คำคุณศัพท์อยู่หลัง Verb to be เช่น
    I am friendly. (am = V. to be, friendly = adjective)
    Angelina is beautiful. (Angelina = noun, is = V. to be, beautiful = adjective
    The girls are diligent. (girls = noun, are = V. to be, diligent = adjective
    Vacation will be fun. (Vacation = noun, will be = V. to be, fun = adjective)
 
วิดีโอที่เกี่ยวข้องจาก
 
แบ่งปันให้เพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่ิิงโดย
ข้อความ