หน้าหลัก > จัดตารางเรียน > หน้าที่ของพืช
รายละเอียด : หน้าที่ของราก -ยึดลำต้น -ดูดน้ำดูดอาหาร หน้าที่ลำต้น -เป็นทางลำเลียงน้ำ -ชูกิ่ง ก้าน ใบ -เป็นโครงสร้างหลักที่ทำให้ส่วนประกอบอื่นๆของพืชทำงานได้ หน้าที่ของใบ -คายน้ำ -สังเคราะห์ด้วยแสง -ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ คายออกซิเจน หน้าที่ของดอก ผลและเมล็ด -ดอกมีหน้าที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆที่จำเป็นในการสืบพันธ์ของพืช -ล่อแมลง -ผลมีหน้าที่ห่อหุ้มต้นอ่อนและเมล็ด -เมล็ดมีหน้าที่ขยายพันธุ์ การทดลอง วัสดุอุปกรณ์ 1.ต้นไม้ 2 ต้นที่ถอนออกมาแต่ยังมีรากอยู่ 2.วัสดุใส่น้ำ 2 ใบ 3.มีดสำหรับตัด วิธีทดลอง 1.ต้น 1ทิ้งไว้เฉยๆ ต้นที่ 2ใช้มีดตัดลำต้นของพืช เหนือราก 2 นิ้ว 2.นำต้นทั้ง 2 ต้น มาแช่น้ำประมาณ 30 นาที แล้วสังเกตผล
ลำดับ
ประเภท
รายการ
ระดับชั้น
เข้าชม
วันที่
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย