Log in | วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 2560 | 14:18 น.
หน้าหลัก > คลังความรู้ > วิชา > เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ม.1
 
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ   ม.1 Add to list
 
โพส :25 เม.ย. 2555
เข้าชม : 67 ครั้ง
 
โพสโดย : TVonpiece
สอบเข้า ม. 1 แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหา Add to list
 
โพส :24 ก.พ. 2560
เข้าชม : 0 ครั้ง
 
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
อาชีพในภาษาอังกฤษ Add to list
 
โพส :21 ก.พ. 2560
เข้าชม : 0 ครั้ง
 
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ป้ายสัญญาณจราจรภาษาอังกฤษ Add to list
 
โพส :21 ก.พ. 2560
เข้าชม : 0 ครั้ง
 
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Add to list
 
โพส :21 ก.พ. 2560
เข้าชม : 0 ครั้ง
 
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวในอดีต เรื่อง She was smart Add to list
 
โพส :21 ก.พ. 2560
เข้าชม : 0 ครั้ง
 
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
วันสำคัญต่างๆ ในภาษาอังกฤษ Add to list
 
โพส :21 ก.พ. 2560
เข้าชม : 0 ครั้ง
 
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
กิจวัตรประจำวันในภาษาอังกฤษ Add to list
 
โพส :21 ก.พ. 2560
เข้าชม : 0 ครั้ง
 
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
CAI Add to list
 
โพส :21 ก.พ. 2560
เข้าชม : 0 ครั้ง
 
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
การแนะนำตัวเกี่ยวกับอาชีพเป็นภาษาอังกฤษ Add to list
 
โพส :21 ก.พ. 2560
เข้าชม : 0 ครั้ง
 
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา