วิชา
ชั้นม.1
เอกสารและไฟล์รูปแบบอื่นๆ ทั้งหมดของไวยากรณ์ วิชา ชั้นม.1
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
การใช้ตัวอักษรจีน Add to list
โพส : 14 ม.ค. 2557
เข้าชม : 970 ครั้ง
โพสโดย : gia
tense 12. 3 (past simple tense และ past continous tense) Add to list
โพส : 15 ธ.ค. 2556
เข้าชม : 1,082 ครั้ง
โพสโดย : black shadow
tense 12. 2 (present perfect tense และ  present perfect continous tense) Add to list
โพส : 15 ธ.ค. 2556
เข้าชม : 895 ครั้ง
โพสโดย : black shadow
tense 12. 1 (โครงสร้าง และ ลักษณะการใช้) Add to list
โพส : 14 ธ.ค. 2556
เข้าชม : 990 ครั้ง
โพสโดย : black shadow
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Unit of Language & Sentence Add to list
โพส : 20 มี.ค. 2556
เข้าชม : 1,053 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
Grammar Infographic Add to list
โพส : 27 ก.พ. 2556
เข้าชม : 3,243 ครั้ง
โพสโดย : krumk
ความแตกต่างระหว่าง Ago, For, Since, Yet Add to list
โพส : 23 ก.พ. 2555
เข้าชม : 17,231 ครั้ง
โพสโดย : leelaic_nj
Modal Verbs Add to list
โพส : 23 ก.พ. 2555
เข้าชม : 4,340 ครั้ง
โพสโดย : leelaic_nj
Adverb of Time Add to list
โพส : 21 ก.พ. 2555
เข้าชม : 1,779 ครั้ง
โพสโดย : leelaic_nj
Adverb Add to list
โพส : 21 ก.พ. 2555
เข้าชม : 10,067 ครั้ง
โพสโดย : leelaic_nj
Adverb clause Add to list
โพส : 21 ก.พ. 2555
เข้าชม : 4,221 ครั้ง
โพสโดย : leelaic_nj
การเปลี่ยน Verb ให้เป็น Adjective โดยเติม -ed/-ing Add to list
โพส : 21 ก.พ. 2555
เข้าชม : 23,812 ครั้ง
โพสโดย : leelaic_nj
Comparison of Adjective Add to list
โพส : 21 ก.พ. 2555
เข้าชม : 1,782 ครั้ง
โพสโดย : leelaic_nj
ตัวอย่างการแปลบทความภาษาอังกฤษ Add to list
โพส : 17 ก.พ. 2555
เข้าชม : 15,678 ครั้ง
โพสโดย : leelaic_nj
เอกสารภาษาอังกฤษ น่าอ่าน Add to list
โพส : 31 ม.ค. 2555
เข้าชม : 55 ครั้ง
โพสโดย : leelaic_nj
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย