Log in | วันเสาร์ที่ 19 เม.ย. 2557 | 20:01 น.
หน้าหลัก > คลังความรู้ > วิชา > ข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับ การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
 
ข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง : การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
 
โพส : 14 เม.ย. 2557
เข้าชม : 27 ครั้ง
ผู้สร้าง : Kittipan
โพส : 3 มี.ค. 2557
เข้าชม : 11,399 ครั้ง
ผู้สร้าง : Pattaraporn C.
โพส : 25 ก.พ. 2557
เข้าชม : 9,669 ครั้ง
ผู้สร้าง : Nattawat
โพส : 7 ก.พ. 2557
เข้าชม : 31,980 ครั้ง
ผู้สร้าง : ธีรภัทร์ วาภพ
โพส : 19 ธ.ค. 2556
เข้าชม : 5,785 ครั้ง
ผู้สร้าง : ❤Math❤
โพส : 19 ธ.ค. 2556
เข้าชม : 13,054 ครั้ง
ผู้สร้าง : ❤Math❤
โพส : 12 ธ.ค. 2556
เข้าชม : 11,742 ครั้ง
ผู้สร้าง : ❤Math❤
โพส : 11 ธ.ค. 2556
เข้าชม : 36,048 ครั้ง
ผู้สร้าง : ❤Math❤
โพส : 8 พ.ย. 2556
เข้าชม : 2,757 ครั้ง
ผู้สร้าง : Noo_Wow
โพส : 3 ต.ค. 2556
เข้าชม : 2,484 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา