Log in | วันพฤหัสบดีที่ 23 ต.ค. 2557 | 8:40 น.
หน้าหลัก > คลังความรู้ > วิชา > ข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับ การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
 
ข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง : การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
 
โพส : 29 ก.ค. 2557
เข้าชม : 485 ครั้ง
ผู้สร้าง : purina
โพส : 19 ก.ค. 2557
เข้าชม : 4,822 ครั้ง
ผู้สร้าง : BOY&OIL ^^
โพส : 5 ก.ค. 2557
เข้าชม : 11,682 ครั้ง
ผู้สร้าง : Natcha...^^
โพส : 1 ก.ค. 2557
เข้าชม : 13,470 ครั้ง
ผู้สร้าง : Beauty
โพส : 31 พ.ค. 2557
เข้าชม : 1,566 ครั้ง
ผู้สร้าง : purina
โพส : 15 พ.ค. 2557
เข้าชม : 1,140 ครั้ง
ผู้สร้าง : พรรณงาม มานพภาพ
โพส : 15 พ.ค. 2557
เข้าชม : 1,622 ครั้ง
ผู้สร้าง : พรรณงาม มานพภาพ
โพส : 14 เม.ย. 2557
เข้าชม : 746 ครั้ง
ผู้สร้าง : Kittipan
โพส : 3 มี.ค. 2557
เข้าชม : 17,278 ครั้ง
ผู้สร้าง : Pattaraporn C.
โพส : 25 ก.พ. 2557
เข้าชม : 12,270 ครั้ง
ผู้สร้าง : Nattawat
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา