วิชา
Log in | วันพุธที่ 3 มิ.ย. 2558

การงอกของเมล็ด

วันที่โพส 29 ธ.ค. 2552 โพสโดย อย่าเอาเม้ามาจิ้ม
การงอกของเมล็ด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
การงอกของเมล็ด

การงอกของเมล็ดพืช

ก. การงอกของเมล็ดพืช หมายถึง การเริ่มต้นเจริญเติบโต หรือกลับคืนเข้าสู่สภาพของการเจริญเติบโตครั้งใหม่ โดยที่เอ็มบริโอจะต้องอยู่ในสภาพดันระยะพักตัวแล้วจึงเจริญเติบโตงอกออกจากเมล็ด
การพักตัวของเมล็ดพืช ( dormancy ) เมล็ดพืชมีระยะพักตัวต่าง ๆ กันตามชนิดของพทช บางชนิดไม่มีระยะพักตัวเลย

การพักตัวของเมล็ดอาจจะเนื่องจากสาเหตุหลายประการคือ

1. เมล็ดพืชบางชนิเดมีเปลือกเข็งหรือเหนียวมาก น้ำและออกซิเจนไม่สามารถผ่านเข้าไปในเมล็ดได้ แต่ในาภาพธรรมชาติเปลือกเมล็ดจะค่อยๆ ผุกร่อนไป

2. เมล็ดพืชบางชนิดมีสารยับยั้งการงอกเคลือบอยู่ที่ผิวนอกและในสภาพธรรมชาติเมล็ดพืชนี้จะงอกได้ก็ต่อเมื่อสารที่เคลือบเมล็ดหลุดออกไป เช่น เมล็ดมะเขือเทศ เมล็ดฟัก

3. สภาพเอ็มบริโอภายในเมล็ด ยังไม่เจริญเต็มที่ หรืออยู่ในสภาพที่ยังไม่พร้อมที่จะเจริญต่อไป เมล็ดที่มีสภาพเป็นเอ็มบริโอ เช่นนี้จะต้องการระยะเวลาหนึ่ง เพื่อปรับสภาพทางสรีระ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ข. ลักษณะการงอกของเมล็ดพืช

ต้นอ่อนส่วนที่งอกพ้นเปลือกหุ้มเมล็ดออกมาเป็นส่วนแรกคือ แรดิเคิล โดย แทงทะละออกมาทางไมโครไพล์ แล้วเจริญลงสู่ดิน กลายเป็นราก ( primary root ) และจะมีราก

ชุ ดสอง ( secondary root ) แตกออกไปเพื่อช่วยค้ำจุน

การงอกของเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ มีลักษณะแตกต่างกันเป็น 2 แบบคือ

1. การงอกที่ใบเลี้ยงชูขึ้นมาเหนือดิน ( epigeal germination )

เป็นลักษณะการงอกที่มีการชูใบขึ้นมาเหนือดิน โดยเมื่อรากอ่อนหรือแรดิเคิลงอกโผล่พ้นเมล็ดออกทางไมโครไพล์เจริญลงสู่พื้นดินก่อน จากนั้นไฮโพคอทิลจะเจริญอย่างรวดเร็วงอกตามออกมา

2. การงอกที่ใบเลี้ยงจมอยู่ใต้ดิน ( hypogeal germination )

เป็นลักษณะการงอกที่เมื่องอกแล้วคงทิ้งใบเลี้ยงจมอยู่ใต้ดิน เนื่องจากพืชพวกนี้มีไฮโพคอลิทสั้น เจริญช้า ในขณะที่เอพิคอทิลและยอดอ่อนเจริญยืดยาวได้อย่างรวดเร็วและโผล่ขึ้นเหนือดินโดยไม่ดึงให้ใบเลี้ยงกับไฮโพคอทิลขึ้นมาด้วย

2. ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืช

ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด คือ

1. ความชื้นหรือน้ำ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากเนื่องจาก

- น้ำช่วยให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนลง เนื้อเยื่อภายในเมล็ดขยายขนาดใหญ่ขึ้น

- น้ำช่วยให้แก๊สออกซิเจนผ่านเข้าสู่เซลล์ของเอ็มบริโอได้ง่ายขึ้น

2. อุณหภูมิ อุณหภูมิมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ที่จำเป็นต่อปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ภายในพืช เมล็ดพืชแต่ละชนิดมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการงอกต่างกัน

3. ปริมาณออกซิเจน ที่ได้รับ ออกซิเจนมีความสำคัญต่อการงอกของเมล็ดมาก เพราะเอ็มบริโอต้องการพลังงานเพี่อใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต

4. แสงสว่าง โดยทั่วไปแสงสว่างไม่จำเป็นต่อการงอกนัก ยกเว้นในพืชบางชนิดเท่านั้น เช่น ยาสูบ ไทร

5. ความแก่ของเมล็ดพืช เมล็ดพืชบางชนิดเมื่อเก็บเกี่ยวมาใหม่ ๆ และนำไปเพาะหรือปลูกทันทีจะไม่งอกแม้จะมีสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการงอกก็ตาม

6. เมล็ดต้องมีชีวิตอยู่ โดยปกติเมล็ดพืชที่แก่เต็มที่จะมีความชื้นต่ำ ประมาณ ร้อยละ 10-15 มีอัตราการหายใจต่ำ มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ภายในเมล็ดน้อยมาก ถ้าไม่ได้รับน้ำ แก๊สออกซิเจน และอุณหภูมิที่เหมาะสม เมล็ดจะไม่งอกหรือไม่เจริญเติบโต

3. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ พืช

เมล็ดพืชดอกนอกจากจะมีความสำคัญต่อการดำรงพันธุ์ของพืชมากแล้วยังมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ โดยเป็นแหล่งอาหารสำคัญและมีความสำคัญต่อการเพาะปลูก ใช้เมล็ดใน การขยายพันธุ์ พืช เช่น พืชพวกข้าว ถั่ว ข้าวโพด เป็นต้น

ก. การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

1. ชนิดของพืช เมล็ดพืชต้องมีสมบัติตรงตามพันธุ์ซึ่งผ่านการตรวจคุณภาพแล้ว

2. สถานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชนั้น ควรมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับพืชชนิดนั้น และดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง

3. มีวิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชที่มีประสิทธิภาพ

4. ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชและแมลง

5. มีกระบวนการหรือขั้นตอนการลดความชื้นของเมล็ดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. มีการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์

ข. การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืช

การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ หมายถึง การตรวจสอบดูความสามารถในการงอกได้อย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอ และตั้งตัวได้ดีเมื่อนำไปปลูก

ค. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์พืช ( seed vigour ) หมายถึง ลักษณะรวม ๆ หลายประการของเมล็ด อันเป็นลักษณะเด่นที่เมล็ดสามารถแสดงออกมา และเมื่อนำเมล็ดนั้นไปเพาะในสภาวะแวดล้อมที่แปรปรวนและไม่เหมาะสมแล้ว เมล็ดที่มีความแข็งแรงสูงจะสามารถงอกได้ดีนื้อเยื่อ 3 ชั้น ด้วยกัน และแต่ละชั้นจะเจริญไปเป็นส่วนต่าง ๆ ของผล

4. การกระจายพันธุ์พืช

ถ้าเมล็ดและผลของพืชตกอยู่ในบริเวณเดียวกันกับต้นเดิม เมื่อมีการงอกและเจริญเป็นต้นใหม่ขึ้นมาจะเกิดการแย่งอาหาร แสงแดด และอื่น ๆ อีก ย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโต ด้วยเหตุนี้ พืชจึงมีวิธีกระจายพันธุ์พืชให้ไปไกล ๆ จากบริเวณต้นเดิม

 แหล่งที่มา 203.113.101.214/biology/BioText/Student

 

คำค้น : การงอกของเมล็ด
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
โพส : 25 ม.ค. 2553
เข้าชม : 8,136 ครั้ง
ผู้สร้าง : Noo_Wow
โพส : 27 พ.ค. 2553
เข้าชม : 12,190 ครั้ง
ผู้สร้าง : ON_LEE
โพส : 11 ม.ค. 2553
เข้าชม : 9,857 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 20 ส.ค. 2552
เข้าชม : 8,482 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 1 มิ.ย. 2553
เข้าชม : 8,822 ครั้ง
ผู้สร้าง : ON_LEE
โพส : 13 พ.ย. 2556
เข้าชม : 21,327 ครั้ง
ผู้สร้าง : Noo_Wow
 
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3 ( nacharoh14@hotmail.com )  
 
www.trueplookpanya.comนี้

ให้ความรู้มาก

ไม่ทราบว่าในทรูวิชชั่นเล่นตอนไหนค่ะ

หนูเป็นเเฟนคลับของทรุวิชชั่นค่ะ
วันที่ 20 ต.ค. 2553
ความคิดเห็นที่ 2 ( อาร์ม )  
 
เมื่อไหร่จะเก่งวิทย์-คณิตซะที ช่วยเเนะนำหน่อยค่ะ
วันที่ 7 ส.ค. 2553
ความคิดเห็นที่ 1 ( praewa )  
 
เดี๋ยวจะซื้อเมล็ดพืช
วันที่ 2 พ.ค. 2553

การงอกของเมล็ด

การงอกของเมล็ด

รูปของ อย่าเอาเม้ามาจิ้ม โพสโดย : อย่าเอาเม้ามาจิ้ม
วันที่ 29 ธันวาคม 2552
Classroom : Emulsion ลงตัวบนความต่าง
โพส : 4 ก.พ. 2558
เข้าชม : 330 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
Classroom : ทำไมเหล็กจึงเป็นสนิม
โพส : 19 ม.ค. 2558
เข้าชม : 73 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
Classroom : ป้าแตงกับโลกเขียว ตอน Carbon Footprint
โพส : 19 ม.ค. 2558
เข้าชม : 40 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
Classroom : Physics Style: ตอน ภูเขาน้ำแข็งกับแรงลอยตัว
โพส : 19 ม.ค. 2558
เข้าชม : 40 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
วิชา : วิชา
หมวด :
เข้าชม : 11,035 ครั้ง
คะแนนความชื่นชอบ : 19 คะแนน       ระดับชั้น :
URL
Embed
แบ่งปันให้เพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่งโดย
ข้อความ