วิชา
Log in | วันพุธที่ 3 มิ.ย. 2558

ประเภทของสิ่งแวดล้อม

วันที่โพส 9 พ.ย. 2552 โพสโดย ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ประเภทของสิ่งแวดล้อม

ประเภทของสิ่งแวดล้อม
     สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรามีมากมาย  เช่น  บ้าน  ต้นไม้  สัตว์  ตึก  สะพาน  ถนน  รถ  แม่น้ำ  ภูเขา  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า  สิ่งแวดล้อม  ถ้าเราลองพิจารณาสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราก็จะสามารถจัดประเภทของสิ่งแวดล้อมได้เป็น 2 ประเภท  ดังนี้
          1.  ทางธรรมชาติ  ประกอบด้วย  ดิน  น้ำ  อากาศ  พืช  สัตว์  อื่น ๆ
          2.  ทางสังคม  ประกอบด้วย  บ้าน  โรงเรียน  วัด  ถนน  โบราณวัตถุ  อื่น ๆ
     สิ่งแวดล้อมทั้ง 2 ประเภทนี้  มีประโยชน์ต่อคนในชุมชนมากมาย  เช่น  คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหล่านี้  เช่น  คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหล่านี้ในการดำรงชีวิต  ได้แก่  ใช้เป็นแหล่งอาหาร  เป็นแหล่งประกอบอาชีพส่วนสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่คนเราสร้างขึ้นมีคุณค่าต่อคนมากมาย  เช่น  ช่วยอำนวนความสะดวกในชีวิตประจำวัน  ให้คุณค่าทางจิตใจ  เป็นต้น

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.3 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

คำค้น : ประเภท สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ สังคม
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
โพส : 21 ม.ค. 2557
เข้าชม : 10,272 ครั้ง
ผู้สร้าง : ❤Math❤
โพส : 12 ก.ค. 2555
เข้าชม : 3,876 ครั้ง
ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
โพส : 21 ม.ค. 2557
เข้าชม : 10,670 ครั้ง
ผู้สร้าง : ❤Math❤
โพส : 21 ม.ค. 2557
เข้าชม : 15,794 ครั้ง
ผู้สร้าง : ❤Math❤
โพส : 17 มิ.ย. 2556
เข้าชม : 4,591 ครั้ง
ผู้สร้าง : kai
โพส : 24 มิ.ย. 2556
เข้าชม : 2,814 ครั้ง
ผู้สร้าง : kai
 
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1 ( rsuysr_@hotmail.com )  
 
แย่มาก
วันที่ 22 พ.ย. 2553

ประเภทของสิ่งแวดล้อม

ประเภทของสิ่งแวดล้อม สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรามีมากมาย เช่น บ้าน ต้นไม้ สัตว์ ตึก สะพาน ถนน รถ แม่น้ำ ภูเขา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า สิ่งแวดล้อม ถ้าเราลองพิจารณาสิ่งแวดล้อมรอบ ...

รูปของ ทีมงานทรูปลูกปัญญา โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
สัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย
โพส : 27 ก.พ. 2555
เข้าชม : 8,807 ครั้ง
โพสโดย : SUPAPORN
ศาสนาพุทธ
โพส : 27 มี.ค. 2556
เข้าชม : 1,407 ครั้ง
โพสโดย : mayberm
อริยสัจ 4
โพส : 27 มี.ค. 2556
เข้าชม : 1,087 ครั้ง
โพสโดย : mayberm
ศาสนาพุทธ
โพส : 8 ต.ค. 2556
เข้าชม : 432 ครั้ง
โพสโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
วิชา : วิชา
หมวด :
เข้าชม : 14,417 ครั้ง
คะแนนความชื่นชอบ : 12 คะแนน       ระดับชั้น :
แบ่งปันให้เพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่งโดย
ข้อความ