Log in | วันพุธที่ 1 เม.ย. 2558 | 6:52 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "เศรษฐกิจ"
 
คำค้น : "เศรษฐกิจ" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
เรื่อง: สิรินทร์ จ่างรัตศศพินทุ ภาพประกอบ: อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ นับถอยหลังสู่ AEC หนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่า AEC จากรายงานข่าวหรือจากสื่อต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง แน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมวางนโยบายใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆ คิดไม่ถึงก็คือ AEC เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด และเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมเช่นกั ...
การเรียนรู้กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนปัญญาประทีปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง- ที่มาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง- ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง- หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง- พระบรมราโชวาท
เศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ร.1 - ร.3) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มีการปรับปรุงบ้านเมืองหลาย ๆ ด้าน จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทองเป็นจำนวนมาก การฟื้นฟูเศรษฐกิจนับเป็นปัญหาแรกที่ต้องกระทำเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ ทั้งด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชน และการค้ากับต่างประเทศ เศรษฐกิจในสมัยกรุงรัตนโกส ...
บรูไนดารุสซาลาม หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) แปลว่า นครแห่งสันติสุข เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นลำดับที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1984 (พ.ศ. 2527) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (Borneo) ชายฝั่งทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ ส่วนพรมแดนทางบกถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นป่ ...
AEC ผลกระทบต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบด้านบวก- การเสริมสร้างสถานการณ์แข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศการนำเข้าวัตถุดิบในราคาต้นทุนต่ำ การขยายตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับจากการลงทุนจากต่างประเทศ จะทำให้อาเซียนสามารถผลิตสินค้าได้ในราคาต้นทุนต่ำ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสถานะทางการแข่งขันการส่งออกของอาเซียน- ช่วยในการเสริมสร้างอำนาจการต่อรอง ในเวทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ- นักลงทุนต่าง ...
ผลกระทบของ AEC ในปี 2558ที่มาของข้อมูล http://www.youtube.com/watch?v=rJoG5-3jRWY
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 5 ก้าวไปข้างหน้ากับเจรจากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th ที่มาของข้อมูล http://www.youtube.com/watch?v=WtwmwsNlANA
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 4 ประตูสู่ AEC ปี 2558กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th ที่มาของข้อมูล http://www.youtube.com/watch?v=W-8nY1SuvUc
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 3 มุ่งหน้าสู่ AEC ไปด้วยกันกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th ที่มาของข้อมูล http://www.youtube.com/watch?v=vPt7uivGNgk
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 2 เจรจา พาตะลุยอาเซียนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th ที่มาของข้อมูล http://www.youtube.com/watch?v=BNp089uMKsE
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 1 เจรจา ทูตแห่งการค้าเสรีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th ที่มาของข้อมูล http://www.youtube.com/watch?v=dr2LTqmIiSs
อาเซียนนับเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นตลาดการค้าและการลงทุนหลักของประเทศ กอรปกับเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ให้แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2015 จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศอาเซียนทั้ง 10 รวมทั้งไทย ต้องเร่งเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันรองรับ การเปิดเสรีทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุ ...
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2520- 2524 เน้นการกระจายรายได้ลดความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบทเหมือนเดิม การพัฒนาชนบทจะเป็นไปในรูปแบบการพัฒนาสาขาต่างๆ เฉพาะสาขาและดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนๆ นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการวางแผนจากล่างขึ้นบน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ.2525- 2529 เน้นแนวคิดการพัฒนาชนบทแนวใหม่ คือแผนพัฒนา ...
Thailand: Moving forwardงานสัมมนาเศรษฐกิจ "Thailand: Moving forward with the New Government"เมื่อวันที่ 5-10-2011 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียนห้อง Crystal Hall ชั้น 3 โดย ธนาคารไทยพาณิชย์หัวข้อ โอกาสของธุรกิจไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่
"เบน เบอร์นันเก้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวต่อสมาชิกสภาคองเกรส ในการประชุมที่ผ่านมาว่า ถ้าหากสภาคองเกรสไม่สามารถแก้ไขปัญหาภาวะ"หน้าผาทางการคลัง" ภายในช่วงสิ้นปีนี้ จะสร้างความเสียหายต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ซึ่งอยู่ในภาวะเปราะบางอยู่แล้ว" ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (13 พฤษภาคม 2555) หน้าผาทางการคลัง หรือ Fiscal Cliff คืออะไรกัน ? Fiscal Cliff เป็นคำอธิบายสถานการณ์ที่เศรษฐกิจสห ...
ขอบคุณ อ.ทาม์ย ฐานุวัชร์ รินนานนท์ จากสถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรง ธรรมศาสตร์-จุฬา
ขอบคุณ อ.ทาม์ย ฐานุวัชร์ รินนานนท์ จากสถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรง ธรรมศาสตร์-จุฬา
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 5 ก้าวไปข้างหน้ากับเจรจา ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 4 ประตูสู่ AEC ปี 2558 ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 3 มุ่งหน้าสู่ AEC ไปด้วยกัน ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 2 เจรจาพาตะลุยอาเซียน ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 1 เจรจาทูตแห่งการค้าเสรี ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การปลูกผักในโรงเรือนช่วยให้คุณภาพของต้นพืชโตได้ดีกว่า ได้สีสันที่สวยงามขึ้น ได้รสชาติที่ดีขึ้น เพราะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ในด้านของดินฟ้าอากาศ น้ำและแมลงได้ดีกว่าปลูกกลางแจ้ง ขั้นตอนการพัฒนาสายพันธุ์ 1) พัฒนาด้านปริมาณ เน้นการได้ผลผลิตสูง เพื่อให้ได้เศรษฐกิจที่ดีขึ้น 2) พัฒนาด้านคุณภาพ เช่น สีสันสวยงามขึ้น รูปทรงที่ดีขึ้น หรือ รสชาติที่ดีขึ้น 3) พัฒนาเพื่อสุขภาพเป็นการปรับปรุ ...
เป็นวีดีโอที่จะพาทุกท่านไปเที่ยว ชิม ช็อบ ที่ตลาดบางเขน มีการสัมภาษณ์ร้านค้าแต่ละร้านเกี่ยวกับการขายของและสิ่งที่ขายและเรียนรู้หลักเศษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
อธิบายถึงระบบเศรษฐกิจในระบบต่างๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ มี 3 ระบบ ได้แก่1. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม และ3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเพื่อให้เข้าใจถึงความหมาย และความสำคัญของระบบเศรษฐกิจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้คนไทยทุกคนนำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข โรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
วิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) คือ วิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด โดยมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด คำว่า “เศรษฐศาสตร์” (Economics) เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “Oikonomikos” (Oikos = บ้าน + nomos = การดูแลจัดการ) ซึ่งแปลว่าการบริหารจัดการของครัวเรือน อย่างไรก็ตามคำว่ ...
สหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวพระราชดำริแห่งพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุ มีผล และการมีภูมิคุ้มกันตัวเองต่อผลกระทบใด ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันท ...
รายการแผ่นดินไท ตอน เชื้อไฟแห่งความหวัง สื่อสร้างสรรค์ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) porpeanglife.com และ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัดการพัฒนาที่ “ขาดสมดุล” ทำลายฐานชีวิตในชนบท ทำให้สังคมที่เคยพึ่งพาตนเองได้อ่อนแอลง ความสุขจากการมีชีวิตบนฐานความเป็นไทยก็ลดน้อยถอยลง “ฟื้นความสุขด้วยฐานไท” เสนอภาพของผลกระทบจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล เพื่อร่วมกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ ...
วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย คือ การเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนในระดับครอบครัว เป็นครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่รวมกัน คือ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก รุ่นหลาน รวมทั้งมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน โดยมีศูนย์กลางของชุมชน คือ ศาสนสถาน เช่น วัด มัสยิด ผู้ใหญ่ในชุมชน เช่น พระ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ ได้รั ...
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงชี้แนะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบัน เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ โดยยึดเอาหลักธรรมต่าง ๆ มาใช้เป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต ...
ระบบเศรษฐกิจ ในสังคมหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภท เช่น การผลิต การบริโภค การบริการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เรียกว่า หน่วยเศรษฐกิจ เช่น ผู้ผลิต ผู้บริโภค พ่อค้าคนกลาง ผู้ใช้แรงงาน ผู้ให้บริการ เป็นต้น หน่วยเศรษฐกิจ คือ องค์กรหรือสถาบันที่ทำหน้าที่ในการผลิต หรือบริโภค หรือบริการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ แล ...
แผนผังและแผนที่ แผนผังและแผนที่ เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้แสดงสถานที่ต่าง ๆ แผนผัง คือ ภาพย่อส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงลงบนกระดาษ หรือวัสดุอื่น ๆ - ใช้ย่อส่วนพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก เช่น ห้องต่าง ๆ ในบ้าน บ้าน ห้องเรียน โรงเรียน - ใช้รูป (สี่เหลี่ยม) หรือสัญลักษณ์ที่เป็นรูปเหมือนบ้านแสดงแทนได้ - มีมาตราส่วนที่แสดง นิยมใช้หน่วย ...
วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่ชาวไทย เมื่อครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การผลิตที่ทำให้สามารถอุ้มชูตัวเองได้ กล่าวคือ ในครอบครัว ในหมู่บ้าน หรือในชุมชนจะต้องมีการผลิตที่มีความพอเพียง และบ ...
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่ประชาชน ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นแนวปฏิบัติเฉพาะเกษตรกรเท่านั้น แต่ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกินและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่ใช้ในการบริ ...
การพึ่งพา การแข่งขัน และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 1. การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไป ทำให้บางจังหวัดสามารถผลิตสินค้าบางอย่างมากจนส่งออกจำหน่ายได้ แต่ในบางจังหวัดกลับขาดแคลนสินค้า จึงต้องมีการพึ่งพากันโดยการแลกเปลี่ยน ซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้านั้นมา 2. การแข่งขันทางเศรษฐกิจ การแข่งขันทา ...
การฟื้นฟูชาติ 1. การปราบชุมนุมต่าง ๆ หลังจากที่พระเจ้าตากสินปราบพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้นได้แล้วก็ทรงปราบชุมนุมต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ โดยการรวมตัวกันเป็นก๊กหรือชุมนุมต่าง ๆ นอกเหนือจากชุมนุมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว ยังมีชุมนุมเจ้าพิมาย ชุมนุมเจ้าพิษณุโลก ชุมนุมเจ้าพระฝาง ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงใช้เวลานานถึง 3 ปี จึงสามารถป ...
ในประวัติศาสตร์ของไทย ได้มีเหตุการณ์สำคัญหลายประการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง ซึ่งมีตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว ดังนี้ 1. เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ การเลือกที่ตั้งเมืองหลวงข ...
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากกรุงศรีอยุธยามีทำเลที่ตั้งอยู่ที่บริเวณราบลุ่มแม่น้ำสำคัญ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ เศรษฐกิจสมัยอยุธยาส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับการทำเกษตรกรรม และการค้าขายเป็นหลัก รายได้ของอยุธยา รายได้ของกรุงศรีอยุธยาที่สำคัญ มีดังนี้ 1. ร ...
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากกรุงศรีอยุธยามีทำเลที่ตั้งอยู่ที่บริเวณราบลุ่มแม่น้ำสำคัญ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ เศรษฐกิจสมัยอยุธยาส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับการทำเกษตรกรรม และการค้าขายเป็นหลัก การประกอบอาชีพ ในสมัยอยุธยา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำเกษตรกรรมเป็น ...
แผนที่แผนที่ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงลักษณะและที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนผิวโลก ด้วยการย่อให้เล็กลงตามต้องการ โดยใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายที่กำหนดขึ้นแทนสิ่งต่าง ๆ ลงในวัสดุพื้นแบนราบชนิดของแผนที่ ๑) แผนที่ทางกายภาพ เป็นแผนที่ที่แสดงถึงสภาพภูมิประเทศ เช่น ที่ราบ ที่ราบสูง เนินเขา เทือกเขา ทะเล แม่น้ำ เกาะ๒) แผนที่รัฐกิจ เป็นแผนที่ที่แสดงรายละเอียดในการปกครอง โดยแสดงอาณาเขตของปร ...
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การติดต่อกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคในรูปของการค้าขาย การลงทุน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ จึงต้องการพึ่งพากัน การแข่งขัน และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกัน ๑. การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไป ทำให้บางจังหวัดกลับขาดแคลนสินค้านั้น จึงต้องมีการพึ่งพา ...
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ถือเป็นระบบเศรษฐกิจที่หน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ สามารถตัดสินใจเลือกซื้อหรือผลิตสินค้าและบริการตามความต้องการของตนได้เสรีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของเอกชน ส่วนรัฐบาลจะเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด โดยทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเท่านั้นผู้บริโภค จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริกการ โดยคำนึงถึงรายได้ของตน ราคาของสินค้าและบริการ ...