Log in | วันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค. 2560 | 17:43 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "เครื่องดนตรี"
 
คำค้น : "เครื่องดนตรี" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน 37 เรื่อง
แบบฝึกหัดนี้เป็นการฝึกดีดตามโน้ตที่เป็นทำนองสั้น ๆ เปรียบเหมือนเป็นวรรคหนึ่งของการบรรเลงเพลงตามโน้ต
เป็นแบบฝึกหัดดีดซึงลูกสามตามลักษณะที่สัลกันสั้น ๆ พัฒนาจากการ ที่ได้ทำการฝึกดีดซึงในลักษณะตัวโน้ตในห้องเพลงมี 3-4 ตัวโน้ตมาแล้วเป็นการต่อยอดให้สามารถทั้งในด้านการอ่านโน้ตและฝึกดีดซึงลูกสามที่ยากขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็ไม่เกินความสามารถของผู้สนใจนะครับ
เป็นวิธีการปรับตั้งเสียงซึงให้ตรงตามระบบเสียงของซึงลูกสามซึ่งมีหลายรูปแบบครับดังตัวอย่างนี้
เป็นหลักวิธีการขั้นต้นสำหรับการฝึกซึงลูกสามครับ
เป็นวีดีทัศน์สอนการฝึกเล่นซึงลูกสามเริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของซึง/วิธีการปรับตั้งเสียงซึง/การฝึกซึงขั้นพื้นฐานจนเป็นเพลงพื้นบ้านได้มีหลายตอนครับ/เนื้อหาแบบฝึกหัดเป็นลักษณะคล้ายการร้องเพลงคาราโอเกะแต่เป็นการบรรเลงดีดซึงตามตัวโน้ตและจังหวะที่มีในแบบฝึกหัดหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจนะครับไฟล์เป็นWMVครับ
เป็นเนื้อหาของเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือ คือซึง ประเภทซึงลูกสาม มีประวัติความเป็นมา และวิธีการฝึกหัดซึง การปรับระดับเสียงซึงลูกสาม แบบฝึกหัดการดีดซึงที่ถูกต้อง ครับ
ตำนานการดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้านมีกำเนิดมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเริ่มจากที่ผู้คนในท้องถิ่นได้รับรู้และได้ยินเสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงฟ้าร้อง เสียงสัตว์ เป็นต้น คนเราได้นำเอาเสียงที่ได้รับรู้ มาคิดค้นประดิษฐ์และดัดแปลงเครื่องกำเนิดเสียงลักษณะต่าง ๆ จนกลายเป็นเครื่องดนตรีในที่สุด ดนตรีพื้นเมืองส่วนมากนิยมเล่นหรือร้องได้ตามความต้องการของผู้เล่นโดยเฉพาะเวลาว่างจากงานหรือในเ ...
การบรรเลงเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นประกอบการบรรเลง หรือขับร้องบทเพลงต่าง ๆ ทำให้เกิดความไพเราะขึ้น การเล่นหรือการบรรเลงเครื่องดนตรีสามารถบรรเลงได้ 2 รูปแบบ คือ การบรรเลงเดี่ยวและการบรรเลงหมู่ ซึ่งต้องอาศัยหลักการบรรเลงดนตรีและองค์ประกอบทางดนตรี ดังนี้ 1. หลักการบรรเลงดนตรี การบรรเลงดนตรีให้มีความไพเราะนั้นควรใช้หลักการโดยทั่วไป ดังนี้ 1. เล่นให้ถูกต้องต ...
วงดนตรีพื้นบ้าน วงดนตรีพื้นบ้าน เป็นวงดนตรีที่ใช้บรรเลงในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะไม่เหมือนกันทั้งจังหวะ รวมถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ วงดนตรพื้นบ้านที่ควรรู้จัก ได้แก่ 1. วงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ วงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือจะมีหลายรูปแบบ มีทั้งเป็นวงดนตรีที่บรรเลงทั่วไปและบรรเลงประกอบการแสดงต่าง ๆ เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือที่สำคัญ ๆ ได้แก่ พิณเปี๊ยะ ซึง ...
ระนาด เป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่ง จัดเป็นเครื่องดนตรีชนิดเครื่องตี ประกอบด้วย ลูกระนาด ร้อยด้วยเชือก เรียกว่า "ผืน" แขวนไว้กับ ราง ซึ่งทำหน้าที่รองรับลูกระนาด (แขวนลอย ไม่ได้วางรายกับราง) และทำหน้าที่เป็นกล่องเสียงด้วย ผู้เล่นจะใช้ ไม้ตี จำนวน 2 อัน สำหรับตีลูกระนาดให้เกิดเป็นท่วงทำนอง ไม้ตีระนาด มีด้วยกัน 2 แบบ คือ ไม้นวม จะให้เสียงทีฟังแล้วรู้สึกได้ถึงความไพเราะ นุ่มนวลที่หัวของไม้ จะใช้ผ้าพัน ...
เครื่องดนตรีไทยภาคกลางซอสามสาย ซอสามสาย เป็นซอ ที่มีรูปร่างงดงามที่สุด ซึ่งมีใช้ใน วงดนตรีไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. ๑๓๕๐) แล้ว ซอสามสายขึ้นเสียง ระหว่างสายเป็นคู่สี่ใช้บรรเลงในพระราชพิธี อันเนื่องด้วยองค์พระมหากษัตริย์ ภายหลังจึง บรรเลงประสมเป็นวงมโหรี ซอด้วง ซอด้วง เป็นเครื่องสายชนิดหนึ่ง บรรเลงโดยการใช้คันชักสี กล่องเสียง ทำ ด้วยไม้เนื้อแข็ง ขึงหน้าด้วยหนังงู มีช่อง เสียงอยู่ด้ ...