Log in | วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2558 | 15:20 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "เครื่องดนตรี"
 
คำค้น : "เครื่องดนตรี" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน 37 เรื่อง
ประวัติ ในสมัยกรุงสุโขทัย ดนตรีไทยมีลักษณะเป็นการขับลำนำ และร้องเล่น วรรณคดี "ไตรภูมิพระร่วง" กล่าวถึงเครื่องดนตรี ได้แก่ ฆ้อง กลอง ฉิ่ง แฉ่ง (ฉาบ) บัณเฑาะว์ พิณ ซอ ปี่ไฉน ระฆัง กรับ และกังสดาล สมัยกรุงศรีอยุธยา มีวงปี่พาทย์ที่ยังคงรูปแบบปี่พาทย์เครื่องห้าเหมือนเช่นสมัยกรุงสุโขทัย แต่เพิ่มระนาดเอกเข้าไป นับแต่นั้นวงปี่พาทย์จึงประกอบด้วย ระนาดเอก ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ กลองทัด ตะโพน ฉิ่ง ส ...
เปียโน เป็นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ที่สร้างเสียงเมื่อคีย์ถูกกดและกลไกภายในเครื่องตีสาย คำว่าเปียโนเป็นตัวย่อของคำว่า ปีอาโนฟอเต(pianoforte)-ออกเสียงว่า (ปี-อ๊า-โน่-ฟอ-เต้) ซึ่งเป็นคำภาษาอิตาเลียนที่แปลว่า "เบาดัง" มาจากความสามารถของเปียโนที่จะปรับความดังเบาตามแรงที่กดคีย์ ในฐานะเครื่องสาย เปียโนมีความคล้ายคลึงกับคลาวิคอร์ด (clavichord) และฮาร์ปซิคอร์ด (harpsichord) จะแตกต่างกันเพียงวิธีการสร้า ...
เครื่องดนตรีไทย คือ สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับทำเสียงให้เป็นทำนอง หรือจังหวะ วิธีที่ทำให้มีเสียงดังขึ้นนั้นมี อยู่ ๔ วิธี คือ ใช้มือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีดที่สาย แล้วเกิดเสียงดังขึ้น สิ่งที่มีสายสำหรับดีด เรียกว่า "เครื่องดีด" ใช้เส้นหางม้าหลายๆ เส้นรวมกันสีไปมาที่สาย แล้วเกิดเสียงดังขึ้น สิ่งที่มีสายแล้วใช้เส้นหางม้าสีให้เกิด เสียงเรียกว่า "เครื่องสี" ใช้มือหรือไม้ตีที่สิ่งนั้น แล้วเกิดเสียงดังขึ ...
เป็นแบบฝึกหัดตามโน้ตเพลงพื้นบ้านภาคเหนือคือเพลงล่องแม่ปิงและเพลงสร้อยเวียงพิงค์ครับ เนื้อเพลง ล่องแม่ปิง ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยดอกเอื้องสามปอย บ่เกยเบ่งบานบนลานพื้นดินไม้ใหญ่ไพรสูง นกยูงมาอยู่กินเสียงซึงสะล้อ..จ๊อยซอเสียงพิณคู่กับแดนดินของเวียงเจียงใหม่สาวเจ้าควรภูมิใจ บ่ลืมว่าเฮาลูกแม่ระมิงค์ * คนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดีต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรีแม่ญ่าแม่ญิงเยือกเย็นสดใส..เหมือนน้ำแม่ ...
แบบฝึกหัดนี้เป็นการฝึกดีดตามโน้ตที่เป็นทำนองสั้น ๆ เปรียบเหมือนเป็นวรรคหนึ่งของการบรรเลงเพลงตามโน้ต
เป็นแบบฝึกหัดดีดซึงลูกสามตามลักษณะที่สัลกันสั้น ๆ พัฒนาจากการ ที่ได้ทำการฝึกดีดซึงในลักษณะตัวโน้ตในห้องเพลงมี 3-4 ตัวโน้ตมาแล้วเป็นการต่อยอดให้สามารถทั้งในด้านการอ่านโน้ตและฝึกดีดซึงลูกสามที่ยากขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็ไม่เกินความสามารถของผู้สนใจนะครับ
แบบฝึกหัดดีดซึงตามโน้ตแบบ 3 และ 4 ตัวโน้ต ซึง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดอีกชนิดหนึ่งที่มี 4 สาย นิยมบรรเลงเล่นกันอย่างแพร่หลายในภาคเหนือ ต่อมาได้นำมาผสมวงร่วมบรรเลงกับสะล้อซอและปี่จุมเรียกวงนี้ว่า "ดนตรีพื้นเมืองเหนือหรือวงล้านนา" สามารถบรรเลงเพลงของชาวล้านนาได้อย่างไพเราะ ซึง มีรูปร่างบางอย่างคล้ายคลึงกับกระจับปี่ แต่เล็กกว่า หลักการดีดผู้ดีดนั่งท่าขัดสมาธิ ให้กะโหลกตั้งอยู่บนหน้าขาขวาและ ...
แบบฝึกหัดทักษะขั้นที่ 1 คือการดีดซึงตามโน้ตแบบ 1และ 2 ตัวโน้ต ซึง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดอีกชนิดหนึ่งที่มี 4 สาย นิยมบรรเลงเล่นกันอย่างแพร่หลายในภาคเหนือ ต่อมาได้นำมาผสมวงร่วมบรรเลงกับสะล้อซอและปี่จุมเรียกวงนี้ว่า "ดนตรีพื้นเมืองเหนือหรือวงล้านนา" สามารถบรรเลงเพลงของชาวล้านนาได้อย่างไพเราะ ซึง มีรูปร่างบางอย่างคล้ายคลึงกับกระจับปี่ แต่เล็กกว่า หลักการดีดผู้ดีดนั่งท่าขัดสมาธิ ให้กะโหลกตั ...
เป็นวิธีการปรับตั้งเสียงซึงให้ตรงตามระบบเสียงของซึงลูกสามซึ่งมีหลายรูปแบบครับดังตัวอย่างนี้
เป็นหลักวิธีการขั้นต้นสำหรับการฝึกซึงลูกสามครับ
เป็นวีดีทัศน์สอนการฝึกเล่นซึงลูกสามเริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของซึง/วิธีการปรับตั้งเสียงซึง/การฝึกซึงขั้นพื้นฐานจนเป็นเพลงพื้นบ้านได้มีหลายตอนครับ/เนื้อหาแบบฝึกหัดเป็นลักษณะคล้ายการร้องเพลงคาราโอเกะแต่เป็นการบรรเลงดีดซึงตามตัวโน้ตและจังหวะที่มีในแบบฝึกหัดหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจนะครับไฟล์เป็นWMVครับ
เครื่องดนตรีแต่ละภาคเป็นดนตรีพื้นบ้านที่ถ่ายทอดกันมาด้วยวาจาซึ่งเรียนรู้ผ่านการฟังมากกว่าการอ่าน และเป็นสิ่งที่พูดต่อกันมาแบบปากต่อปากโดยไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จึงเป็นลักษณะการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชาวบ้านตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นกิจกรรมการดนตรีเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน และช่วยสร้างสรรค์ความรื่นเริงบันทิงเป็นหมู่คณะและชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ซึ่งจะทำให้เกิดคว ...
ซอสามสายซอสามสาย เป็นซอ ที่มีรูปร่างงดงามที่สุด ซึ่งมีใช้ใน วงดนตรีไทย มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ซอด้วงซอด้วง เป็นเครื่องสายชนิดหนึ่ง บรรเลงโดยการใช้คันชักสี กล่องเสียง ทำ ด้วยไม้เนื้อแข็ง ซออู้ ซออู้ เป็นเครื่องสายใช้สี กล่องเสียงทำด้วยกะโหลกมะพร้าว ขึ้นหน้าด้วยหนังวัว มีช่องเสียงอยู่ด้านตรง จะเข้จะเข้ เป็นเครื่องสาย ที่ใช้บรรเลงด้วยการดีด โดยปกติมีขนาดความ สูงประมาณ ๒ ...
ทับเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญ ในการให้จังหวะ ควบคุม การเปลี่ยนแปลงจังหวะ กลองโนราใช้ประกอบการแสดง โนราหรือหนัง ตะลุง โดยทั่วไปมี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้า โหม่งเป็นเครื่องดนตรี ที่มีส่วนสำคัญ ในการขับ บท ทั้งในด้านการให้เสียง ปี่เครื่องดนตรีชนิดนี้มีความสำคัญใน การเสริมเสียงสะกดใจผู้ชม แตระพวงหรือกรับพวงเป็นเครื่องประกอบจังหวะทำจากไม้เนื้อแ ...
สะล้อหรือ ทะล้อเป็นเครื่องสายบรรเลง ด้วยการสี ใช้คัน ชักอิสระ ตัวสะล้อที่เป็น แหล่งกำเนิดเสียงทำ ด้วยกะลามะพร้าว ซึงเป็นเครื่องสายชนิดหนึ่ง ใช้บรรเลงด้วยการดีด ทำ ด้วยไม้สักหรือไม้เนื้อแข็ง ขลุ่ยเช่นเดียวกับขลุ่ยของภาคกลาง ปี่เป็นปี่ลิ้นเดียว ที่ตัวลิ้นทำด้วย โลหะเหมือนลิ้นแคน ตัวปี่ทำด้วยไม้ซาง ปี่แนมีลักษณะคลายปี่ไฉน หรือปี่ชวา แต่มี ขนาดใหญ่กว ...
หืน เป็นเครื่องดนตรีกึ่งดีดกึ่งเป่าอย่างหนึ่งมี ทั้งที่ทำด้วยไม้ไผ่ แคนเป็น เครื่องดนตรีที่เป็นที่รู้จัก มากที่สุด ของ ชาวภาคอีสานเหนือ โหวดเป็นเครื่องเป่าชนิดหนึ่งที่ไม่มีลิ้น เกิดจากกระแสลมที่เป่าผ่านไม้รวก พิณเป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลง ด้วยการดีด มี ๒-๓ สาย แต่ขึ้นเป็นสองคู่ โดยขึ้นคู่ ๕ โปงลางเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่บรรเลง ทำนองด้วยการตี เพีย ...
เครื่องลมไม้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้แบ่งออกเป็น 2 พวก คือพวกขลุ่ยและปี่ ถ้าเป็นประเภทขลุ่ยจะไม่มีลิ้น เป่าลมผ่านท่อในลักษณะของการผิว เช่น ฟลุท ปิคโคโล รีคอร์เดอร์ , ประเภทปี่ ต้องเป่าลมผ่านลิ้น ซึ่งมีลิ้นเดี่ยว เช่น คลาริเนต แซ็กโซโฟน และลิ้นคู่ เช่น บาสซูน โอโบ เป็นต้น คลาริเนต (Clarinet) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ใช้ลิ้นเดี่ยว คลาริเนตมีใช้อยู่หลายชนิด เช่น อีแฟล็ตคลาริเนต บีแ ...
เครื่องดนตรีในกลุ่มนี้ มักนิยมเรียกทับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า “เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด” ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ คือ มีลิ่มนิ้วสำหรับกด เพื่อเปลี่ยนระดับเสียงดนตรี ลิ่มนิ้วสำหรับกดนั้นนิยมเรียกว่า “คีย์” (Key) เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีจำนวนคีย์ไม่เท่ากัน โดยปกติสีของคีย์เป็นขาวหรือดำ คีย์สีดำโผล่ขึ้นมามากกว่าคีย์สีขาว เปียโน (piano) เป็นเครื่องดนตรีประเภ ...
เครื่องสาย (String Instruments) เครื่องดนตรีประเทเครื่องสาย จะเกิดเสียงได้โดยการทำให้สายสั่นสะเทือน เกิดเสียงได้โดยการดีดและการสีโดยการใช้คันชัก มีทั้งสายที่ทำจากเส้นลวด เส้นเอ็น หรือเส้นไหม นำมาขึงให้ตึง ความดังของเสียงอยู่กับขนาดรูปร่างของเครื่องดนตรีและวัสดุที่นำมาใช้ทำเป็นลำตัวเครื่องดนตรี ไวโอลิน (Violin) คือ เครื่องดนตรีที่กำเนินเสียงในระดับสูง เป็นเครื่องดนตรีในตระกูล ไวโอลิน (Violin ...
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง ทำด้วยโลหะผสมทองเหลือง เสียงของเครื่องดนตรีประเภทนี้เกิดจากการเป่าลมผ่านท่อโลหะ ความยาวของท่อโลหะต่างกันทำให้ระดับเสียงเปลี่ยนไป การเปลี่ยนความยาวของท่อโลหะจะใช้ลูกสูบเป็นตัวบังคับ เช่น ทรัมเป็ท คอร์เน็ท เครื่องดนตรีบางชนิดจะใช้การชักท่อลมเข้าออก เพื่อเปลี่ยนความยาวของท่อลม เช่น ทรอมโบน ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีประเภทนี้ คือ มีปากลำโพงสำหรับขยายเสียงให้มีความดั ...
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีได้แก่ เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากการตีกระทบ การสั่น การเขย่า การเคาะ การตีอาจจะใช้ไม้ตีหรืออาจจะใช้สิ่งหนึ่งกระทบเข้ากับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดเสียง เครื่องตีกระทบประกอบขึ้นด้วยวัสดุของแข็งหลายชนิด เช่น โลหะ ไม้ หรือแผ่นหนังขึงตึง กลองใหญ่ (Bass Drum) กลองใหญ่ คือ เครื่องตีมี 2 หน้า ขึงด้วยหนังกลอง เสียงกลองตีเน้นย้ำจังหวะเพื่อให้เกิดความหนักแน่น หรืออาจจะใช้การตีแบ ...
เป็นเนื้อหาของเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือ คือซึง ประเภทซึงลูกสาม มีประวัติความเป็นมา และวิธีการฝึกหัดซึง การปรับระดับเสียงซึงลูกสาม แบบฝึกหัดการดีดซึงที่ถูกต้อง ครับ
คลิปวิดีโอ แบ่งปันความรู้ผ่านตู้ปลูกปัญญารางวัลจากโครงการประกวดสร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2 เรื่อง ประสบการ์การตีกลองโดยตัวแทนนักเรียนโรงเรียแสงทองวิทยา
ประเภทเครื่องลมไม้ เครื่องดนตรี รายละเอียด คลาริเนต [Clarinet]เป็นเครื่องเป่าลมไม้ที่มีลิ้นเดี่ยว(Single Reed)ประดิษฐ์ขึ้นในเยอรมันนี เมื่อต้นคริสตศตวรรษ ที่ 17เสียงของคลาริเนตมีความกว้างมากหวานกังวานไม่แพ้เครื่องเป่าชนิดใดถือเป็นตัวเอกในบรรดาเครื่องลมไม้เป็นเครื่องเป่าสำคัญขนิดหนึ่งในวงออร์เคสตร้า และวงโยธวาทิต แซกโซโฟน [Saxophone]เป็นเครื่องเป่าลมไม้ท ...
ประเภททองเหลือง รายละเอียด เครื่องดนตรี เฟร้นช์ฮอร์น [French Horn]ทำเลียนแบบมาจากเขาสัตว์ที่นักล่าสัตว์และคนเลี้ยงแกะใช้เป่ามาแต่โบราณต่อมาทำด้วยทองเหลืองได้มีการปรับปรุงทำเสียงให้กว้างนอกจากจะใช้ริมฝีปากแล้วยังมีเครื่องบังคับเสียงเป็นพิเศษอยู่ที่ตัวฮอร์นผู้บรรเลงจะใช้นิ้วกดลงบนแป้นเล็กๆเสียงสดใสและแหลมเล็กจะเล่นให้อ่อนหวานก็ได้ ให้เสียงกังวานสง่าก็ได้ให้ช้าและโศกเศร ...
ประเภทประกอบจังหวะ เครื่องดนตรี รายละเอียด รำมะนา [Tambourine]Tambourine มีรูปร่างคล้ายกลองแบนๆขึงด้วยหนังหน้าเดียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10นิ้วรอบๆ ขอบมีลูกกระพรวนติดอยู่เป็นระยะๆเพื่อทำให้เกิดเสียงกรุ๋งกริ๋งเวลาผู้เล่นเขย่าเป็นเครื่องประกอบจังหวะที่พวกเสปน ยิปซี ใช้ประกอบการเต้นรำมาช้านานเป็นเสียงที่ให้ความรู้สึกครึกครื้น สนุกสนาน ฉาบ [Cymbals]เป็ ...
เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด เครื่องดนตรี รายละเอียด เปียโน [Piano]เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายในปลายคริสตศตวรรษที่18เสียงของเปียโนเกิดจากการสั่นสะเทือนของสายที่ถูกฆ้อนเล็กๆตีสายซึ่งขึงอยู่ข้างในเมื่อผู้เล่นกดคีย์และเมือผู้เล่นยกนิ้วขึ้นสักหลาดชิ้นเล็กๆจะกลับทาบลงบนสายทำให้หยุดความสั่นสะเทือนเสียงก็จะหยุด เปียโนสามารถทำให้เสียงยาวได้โดยเหยียบ Pedalเปียโนมีช่วงเสียงกว้างมากส ...
คลิปวิดีโอสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ ชุด เพลงมู่ล่งชั้นเดียวท่อนหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดศิลปะการบรรเลงดนตรีไทย ให้เด็กวัยรุ่นไทยได้ดูและศึกษาซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรมว่า "ดนตรีไทยก็เท่ห์ได้"
อธิบายวิธีการตีขิม และสาธิตการตีขิมให้นักเรียนดู และให้นักเรียนปฏิบัติตามคุณครู ในเพลงแขกบรรเทศชั้นเดียว โดยในขั้นแรกจะสอนให้นักเรียนท่องโน๊ตก่อน เช่น ด ล ล ล ด ล ล ล ด ซ ซ ซ ฯลฯ จากนั้นก็ให้นักเรียนตีตามโน๊ตนั้น
สอนวิธีการเล่นทรัมเปตอย่างง่ายๆ โดยจะบอกตั้งแต่ส่วนประกอบหลักๆ การวางนิ้ว วิธีการเป่า ซึ่งจะมีวิธีการเป่าที่ไม่เหมือนเครื่องอื่นๆคือ ต้องทำปากให้พอดีกับส่วนของ mouthpiece จากนั้นจึงปล่อยลมให้ออกมาจากรูตรงกลางปาก หากเป่าถูกต้อง ปากเราจะสั่นและจะมีเสียงกังวาน นอกจากนี้ยังมีสอนการเรียงโน้ต และมีการเป่าโชว์เพลงอย่างง่ายๆ
ประวัติพิณ พิณเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายดีดที่มีมานาน นานจนไม่อาจทราบได้ว่า ใครเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเป็นคนแรก เครื่องดนตรีที่มีหลักการเช่นเดียวกันนี้ พบในหลายๆ ประเทศ แต่ชื่อเรียก ย่อมแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติภาษา และรูปร่างปลีกย่อยอาจแตกต่างกันไปเช่นกันพิณ ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ เฉพาะพิณของชาวอีสาน ซึ่งแม้แต่ชาวอีสานเอง ก็เรียกชื่อเครื่องดนตรีชนิดนี้แตกต่างกันออกไป เช่น แถบอุบล เรียกว่า “ซุง& ...
ตำนานการดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้านมีกำเนิดมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเริ่มจากที่ผู้คนในท้องถิ่นได้รับรู้และได้ยินเสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงฟ้าร้อง เสียงสัตว์ เป็นต้น คนเราได้นำเอาเสียงที่ได้รับรู้ มาคิดค้นประดิษฐ์และดัดแปลงเครื่องกำเนิดเสียงลักษณะต่าง ๆ จนกลายเป็นเครื่องดนตรีในที่สุด ดนตรีพื้นเมืองส่วนมากนิยมเล่นหรือร้องได้ตามความต้องการของผู้เล่นโดยเฉพาะเวลาว่างจากงานหรือในเ ...
การบรรเลงเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นประกอบการบรรเลง หรือขับร้องบทเพลงต่าง ๆ ทำให้เกิดความไพเราะขึ้น การเล่นหรือการบรรเลงเครื่องดนตรีสามารถบรรเลงได้ 2 รูปแบบ คือ การบรรเลงเดี่ยวและการบรรเลงหมู่ ซึ่งต้องอาศัยหลักการบรรเลงดนตรีและองค์ประกอบทางดนตรี ดังนี้ 1. หลักการบรรเลงดนตรี การบรรเลงดนตรีให้มีความไพเราะนั้นควรใช้หลักการโดยทั่วไป ดังนี้ 1. เล่นให้ถูกต้องต ...
วงดนตรีพื้นบ้าน วงดนตรีพื้นบ้าน เป็นวงดนตรีที่ใช้บรรเลงในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะไม่เหมือนกันทั้งจังหวะ รวมถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ วงดนตรพื้นบ้านที่ควรรู้จัก ได้แก่ 1. วงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ วงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือจะมีหลายรูปแบบ มีทั้งเป็นวงดนตรีที่บรรเลงทั่วไปและบรรเลงประกอบการแสดงต่าง ๆ เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือที่สำคัญ ๆ ได้แก่ พิณเปี๊ยะ ซึง ...
โหวด เดิมโหวดเป็นเครื่องเล่นของเด็กเลี้ยงควายภาคอีสานทั่ว ๆ ไป ใช้เล่นในช่วงปลาย ฤดูฝน ก่อนเก็บเกี่ยวข้าวนาปีใช้เล่นใน 3 กรณีคือ 1. ใช้เล่นเพื่อประโลมใจขณะขี่ควาย หรือพาควายเล็มหญ้าตามทุ่งนา2. ใช้แกว่งหรือเหวี่ยงเพื่อฟังเสียงด้วยการต่อหางโหวดให้ยาวแล้วเอาบ่วง 2 หัว ที่เรียกว่า ตอง คล้องหัวและหางโหวดแล้วแกว่งรอบศีรษะด้วยความเร็วสูง ลมปะทะรูโหวดทุกลูกพร้อมกันจะเกิดเสียงดังว่า ลาวๆ หรือ แง ...
ระนาด เป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่ง จัดเป็นเครื่องดนตรีชนิดเครื่องตี ประกอบด้วย ลูกระนาด ร้อยด้วยเชือก เรียกว่า "ผืน" แขวนไว้กับ ราง ซึ่งทำหน้าที่รองรับลูกระนาด (แขวนลอย ไม่ได้วางรายกับราง) และทำหน้าที่เป็นกล่องเสียงด้วย ผู้เล่นจะใช้ ไม้ตี จำนวน 2 อัน สำหรับตีลูกระนาดให้เกิดเป็นท่วงทำนอง ไม้ตีระนาด มีด้วยกัน 2 แบบ คือ ไม้นวม จะให้เสียงทีฟังแล้วรู้สึกได้ถึงความไพเราะ นุ่มนวลที่หัวของไม้ จะใช้ผ้าพัน ...
เครื่องดนตรีไทยภาคกลางซอสามสาย ซอสามสาย เป็นซอ ที่มีรูปร่างงดงามที่สุด ซึ่งมีใช้ใน วงดนตรีไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. ๑๓๕๐) แล้ว ซอสามสายขึ้นเสียง ระหว่างสายเป็นคู่สี่ใช้บรรเลงในพระราชพิธี อันเนื่องด้วยองค์พระมหากษัตริย์ ภายหลังจึง บรรเลงประสมเป็นวงมโหรี ซอด้วง ซอด้วง เป็นเครื่องสายชนิดหนึ่ง บรรเลงโดยการใช้คันชักสี กล่องเสียง ทำ ด้วยไม้เนื้อแข็ง ขึงหน้าด้วยหนังงู มีช่อง เสียงอยู่ด้ ...