Log in | วันจันทร์ที่ 21 เม.ย. 2557 | 6:33 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "เคมี"
 
คำค้น : "เคมี" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
Chem Around You by Che-me-kaตอน: เคมีคอมพิวเตอร์ ครั้งแรกที่ได้ยินคำว่า “เคมี” น้องๆ คิดถึงอะไรครับ? แน่นอนว่าหลายคนคงจะนึกภาพสารเคมีน่ากลัว สีสันสดใส บรรจุอยู่ขวดแก้วรูปทรงแปลกๆ มีแก๊สระเหยส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว หรือไม่อย่างนั้นในจินตนาการของน้องๆ ก็อาจจะเป็นภาพห้องปฏิบัติการลับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ทาสีขาวทั่วทั้งห้อง มีนักเคมีสวมเสื้อกาวน์สีขาวพร้อมแว่นนิรภัยยืนผสมสารเคมีอยู่ใช่ไหมครับ ...
พิจารณาของเหลวทั้ง 4 ชนิดซึ่งไม่ได้ฉลากแปะระบุชื่อสาร........ควรใช้อุปกรณ์ชุดใดในการจำแนกสารทั้งสี่จึงจะสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ดีที่สุด
พอลิเมอร์ 2 ชนิดแดสงดังรูป..........ข้อใดผิด
สัมประสิทธิ์หน้า H2O ในปฏิกิริยารีดักชันและครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน เมื่อละลายโลหะสังกะสีลงในสารละลายผสมระหว่าง NaOH กับ NaNO3เท่ากับข้อใดตามลำดับ กำหนดสมการที่ยังไม่ดุล
ข้อใดถูกเกี่ยวกับโปรตีน
เมื่อละลายก๊าซคลอรีนลงในน้ำให้ละลายหมดพอดีจะเกิดปฏิกิรยา Cl2+H2O→HOCl+HC จากนั้นจะเกิดภาวะสมดุลขึ้นดังสมการ.........หากตรวจพบว่าในระบบมีความเข้มข้นของ.........จงหาว่าก๊าซ Cl2 ละลายน้ำได้กี่ mg/dm3
จากทฤษฏีกรดเบสของเบรินสเตด-ลาวรี สารในข้อใดทำหน้าที่เป็นเบสได้ทุกตัว
จากสมการ 2X2O5(g)→4XO2(g)+O2(g) การสลายตัวของแก๊ส X2O5 เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นดังตาราง จงหาค่าของ A และอัตราการเกิด O2 ในช่วง 0-1,500 S เท่ากับกี่ mol/dm3S
สาร A เป็นสารระเหยยาก มีมวลโมเลกุล 40 เมื่อละลายสาร A ในเอทานอลจนได้สารละลายเข้มข้น 8% w/v สารละลายนี้มีจุดเดือดกี่องศาเซลเซียส ถ้าเอทานอลมีจุดเดือด 78.7 องศาเซลเซียส กำหนดให้เอทานอลมีความหนาแน่น 0.8 g/cm3 สารละลายมีความหนาแน่น 0.68 g/cm3 เอทานอลมีค่า
ปฏิกิริยามีขั้นตอนการเกิดดังนี้.............ถ้าต้องการให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นสามารถทำวิธีใดได้บ้าง
ปฏิกิริยาระหว่างกำมะถันกับ O2 ในระบบปราศจากความชื้น ได้ผลิตภัณฑ์เป็นออกไซด์ 2 ชนิดดังสมการ S8+O2→A+B
ภาชนะ 2 ใบ ปริมาตรเท่ากัน ใบที่ 1 มีอุณหภูมิสูงกว่าใบที่ 2 แต่ความเร็วเฉลี่ยของโมเลกุลของ 2 ภาชนะเท่ากันข้อใดผิด
เมื่อเผา Na2CrO4•7H2O จำนวนหนึ่ง เพื่อลดปริมาณผลึกน้ำในโมเลกุลพบว่า มวลหลังเผาลดลงไป 25% เทียบกับมวลเริ่มต้น จงหาว่าภายหลังการเผามีผลึกน้ำในโมเลกุลร้อยละเท่าใด เมื่อเทียบจสกมวลหลังเผา
ก๊าซ CO และ CO2 บรรจุรวมกันในภาชนะ 1.5L ความดัน 1140 mmHg และอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส มีน้ำหนัก 38g จงหาความดันย่อยของ CO2 ในภาชนะในหน่วย atm
แรงระหว่างอนุภาคของสารคู่ใดที่แตกต่างจากข้ออื่น
พิจารณาโครงสร้างโมเลกุลของ NO2 และ SO2 ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวผิด
ข้อใดถูกเกี่ยวกับสารประกอบไอออนิก
ข้อความในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองต่อไปนี้ คือ ทอมป์สัน และ นีล โบร์ห
ผลึกสารในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
พิจารณาประโยชน์และการใช้งานของธาตุต่อไปนี้ ธาตุ ก ใช้ทำโครงสร้างเครื่องบิน ยานอวกาศใช้ทำกระป๋องเครื่องดื่ม ธาตุ ข นำมาผสมกับคาร์บอนใช้ในการก่อสร้าง ผลิตเครื่องยนต์ตัวถังรถ เมื่อเคลือบด้วยธาตุ ง ใช้มุงหลังคา ธาตุ ค เป็นสารกึ่งตัวนำ และเป็นธาตุองค์ประกอบในการผลิตแก้ว ธาตุ ง ใช้ทำถ่านไฟฉาย ใช้ในอุตสาหกรรมยาออกไซด์ของ ง ใช้เป็นตัวเร่งในการผลิตยางรถยนต์ ธาตุ ก ข ค ง ควรเป็นธาตุใดตามลำดับ
ข้อใดถูกเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำหรับยานพาหนะชนิดจุดระเบิดได้ด้วยตัวเอง
สารอินทรีย์ชนิดหนึ่งมีหมู่คาร์บอกซิลิก 2 หมู่ หนัก 8.8g ละลายน้ำ 50cm3 แล้วปิเปตมา 10cm3 นำมาไตเตรทกับสารละลาย KOH เข้มข้น 1M พบว่า ที่จุดยุติใช้สารละลลาย KOH ไป 22cm3 สูตรโมเลกุลของกรดนี้น่าจะตรงกับข้อใดมากที่สุด
กระบวนการสังเคราะห์สารในข้อใดเกิดปฏิกิริยาจำนวนโมลของผลิตภัณฑ์เทียบกับสารตั้งต้นแตกต่างจากข้ออื่นๆ
เมื่อทำการรบกวนสมดุลของ.........พิจารณาค่าต่าง ๆ ที่สมดุลใหม่เปรียบเทียบกับสมดุลเดิม ข้อใดผิด
ถ้านำสารละลายเบสอ่อน BOH 0.2mol/dm3 50cm3 มาเติมน้ำจนมีปริมาตรครบ 100cm3 จะได้สารละลายที่มี pH เท่าใด
นำ A 1mol B 2.5mol ละลายในน้ำได้สารละลาย 0.5L เกิดภาวะสมดุล ดังสมการ A(aq) +.......ที่ภาวะสมดุลพบว่า [A] = 1mol/dm3 ถ้าทดลองใหม่โดยเริ่มต้นจาก C 0.5 โมล ละลายในน้ำจนได้สารละลาย 0.25 L ที่ภาวะสมดุลจะมี [C] กี่ mol/dm3
จากสมการ.....ถ้าอัตราการลดของ C2O4-2 เท่ากับ 17.6 g/s ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ปฏิกิริยาการเตรียมสบู่เป็นปฏิกิริยาเนื้อผสม เกิดจากไขมันหรือน้ำมันทำปฏิกิริยากับสารละลาย NaOH การคนสารละลายที่อุณหภูมิคงที่จะช่วยให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้น เพราะเหตุใด
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา